• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  UK v Kostce

  Cílem je udržení ocenění HR Award, další implementace jeho principů, rozvoj lidských zdrojů a nástrojů pro jejich řízení.


  V období 2022-2025 budeme pokračovat ve vzdělávání akademických i neakademických pracovníků Univerzity Karlovy v oblasti odborných, manažerských, sociálně-psychologických, měkkých a dalších dovedností a především budeme reflektovat požadavky a zájem zaměstnanců UK a také požadavky na trhu práce. Jednotlivá témata, dílčí semináře či jednotné kurzy/moduly budou nabízeny vždy na základě jejich potřeb a aktuálnosti. Cílem bude rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit v anglickém jazyce pro naše zahraniční akademiky, kteří na univerzitě působí. V návaznosti na rozvoj Elektronického systému spisové služby (ESSS UK) bude pokračovat realizace kurzů pro akademické i neakademické pracovníky UK v rozvoji kompetencí v oblasti (elektronické) administrativy a zlepšování ekonomicko-právních znalostí v souvislosti s pokračující elektronizací veřejné správy a zvyšováním nároků na správné vedení administrativy v elektronické podobě. V tomto období bude již nabídka vzdělávacích programů pro zaměstnance ucelena a bude k dispozici na jednotném místě a to ve vzdělávacím portálu. Portál bude nabízet veškeré programy, které jsou určeny pro všechny zaměstnance Univerzity Karlovy, nikoliv pouze pro danou fakultu či součást. V tomto období se bude pracovat také na tom, aby byl vzdělávací portál schopen reflektovat požadavky zaměstnanců spojené s administrativou projektů OP VVV.  Poslední změna: 13. září 2023 14:45 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: