• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Často kladené dotazy

  Kde najdu nabídku programů celoživotního vzdělávání?

  Veškeré programy uskutečňované jednotlivými fakultami a součástmi univerzity, naleznete přehledně v Evidenci programů CŽV. Naleznete zde nejenom výčet jednotlivých programů, ale také bližší informace ke každému z nich, tj. anotaci, podmínky přijímání zájemců, délku programu, místo konání, výši úplaty a také způsob přihlašování, stejně tak jako kontaktní osobu, na kterou je možné se v případě dalších dotazů obracet. Univerzita vydává taktéž tištěnou brožuru se stručným přehledem programů, které nabízejí jednotlivé fakulty a součásti UK včetně informace o délce programu v semestrech, termínu podání přihlášky, výše úplaty a příslušné fakultní kontaktní osoby. Tato brožurka bude vždy k dispozici v tištěné verzi zdarma při příležitosti konání akce Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů. Zároveň bude také ke stažení online na našich webových stránkách.


  Na koho se mám obrátit ohledně podání přihlášky do programu celoživotního vzdělávání? Kde získám další informace o programu?

  Přihlášku lze jednoduše vyplnit v modulu Přijímací řízení. Pokud chcete o programu získat více informací, je možné oslovit kontaktní osobu příslušné fakulty či součásti univerzity – kontakt naleznete v detailu příslušného kurzu v sekci Příhláška.


  Kdy bývají zveřejněny programy CŽV na další akademický rok?

  Programy CŽV na další akademický rok bývají zveřejňovány v Evidenci programů CŽV od února a postupně se do evidence doplňují. Programy bývají plně aktualizovány do konání akce Den celoživotního vzdělávání  & Festival absolventů, která se obvykle koná v polovině dubna. V rámci této akce bude také dostupná brožura s přehledem všech realizovaných programů.


  Čím se liší kurzy s mikrocertifikátem od ostatních programů celoživotního vzdělávání? Mají nějaké výhody?

  Kurzy s mikrocertifikátém přesně dokládají získanou kompetenci a vyjadřují ji v celoevropském kreditním systému ECTS. Díky vazbě na Evropský rámec kvalifikací (EQF) jsou mikrocertifikáty srozumitelné pro zaměstnavatele ve všech zemích. Výstupem z kurzu je získání digitálního certifikátu, který mohou jeho nositelé a nositelky zařadit do svého profesního CV na pracovních sítích, nebo jej sdílet s potenciálními zaměstnavateli. Získané kredity mohou navíc uplatnit ve svém řádném vysokoškolském studiu.


  Nemohou být mé mikrocertifikáty v digitálním prostředí zneužity k získání osobních údajů?

  Mikrocertifikát bude vydáván a archivován na platformě Europass. Absolventi a absolventky kurzů budou mít výhradní přístup do databáze svých mikrocertifikátů, budou moci spravovat své portfolio a třetím osobám, typicky zaměstnavatelům, budou toto portfolio podle potřeby zpřístupňovat na základě unikátního kódu. Na platformě nebude možné bez tohoto kódu zobrazovat účastníky a účastnice kurzů, ani jinak vyhledávat a zobrazovat osobní údaje.


  Je podmínka složené maturitní zkoušky nepřekonatelnou překážkou pro to, aby se člověk mohl účastnit nějakého programu Univerzity třetího věku (U3V)?

  Pro většinu programů U3V je zpravidla podmínkou pro přijetí zájemců důchodový věk a maturita. Některé fakulty ale přijímají také zájemce bez maturitní zkoušky. V Evidenci programů CŽV naleznete veškeré programy U3V, které fakulty a součásti UK uskutečňují. Mimo jiné zde také naleznete podmínky přijímání zájemců. Pokud si nejste přesto jistí nebo máte ještě nějaké dotazy, obraťte se prosím na uvedenou kontaktní osobu. Univerzita umožňuje přihlášení do programů U3V všem válečným veteránům, kteří bojovali za naši svobodu, bez podmínky doložení ukončení středoškolského studia.


  Jaká je věková hranice pro zápis na U3V? Některé VŠ berou studenty již od 55 let. Je to u Vás možné?

  V Opatření rektora č.39/2017 jsou uvedeny veškeré informace o podmínkách přijímání zájemců, pravidlech uskutečňování a organizaci programu Celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku. Program U3V je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku. Doporučujeme Vám obrátit se na fakultu, která program U3V, o který máte zájem, uskutečňuje. Konkrétní informace se vždy dozvíte od dané fakultní kontaktní osoby. Seznam kontaktních osob pro jednotlivé fakulty naleznete zde.


  Kdy se konají Zlaté promoce?

  Zlaté promoce se tradičně konají při příležitosti akce Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů pořádané obvykle v polovině dubna. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách UK Pointu.


  Je možné si na Univerzitě Karlově dodělat pedagogické minimum?

  Pod zlidovělým pojmem „pedagogické minimum“ se skrývají vzdělávací programy celoživotního vzdělávání, tzv. doplňující pedagogické studium (DPS), díky kterému si můžete doplnit tzv. pedagogickou kvalifikaci. Konkrétní programy naleznete v Evidenci programů CŽV v sekci programů pro výkon povolání. V akademickém roce 2023/2024 např. realizuje program s názvem Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele Matematicko-fyzikální fakulta.


  Kdy se koná Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů?

  Den CŽV se zpravidla koná v polovině dubna daného kalendářního roku. Aktuální informace a reportáže z předchozích ročníků jsou dostupné na webu UK Pointu.


  Poslední změna: 12. leden 2024 17:45 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: