• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • Zájmové a profesní programy

  Zájmové a profesní programy


  Univerzita Karlova nabízí komplexní vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost. Těžištěm našich aktivit v rámci celoživotního vzdělávání jsou profesní programy zaměřené na výkon povolání s cílem vycházet vstříc potřebám globálního a rychle se měnícího trhu práce a zvyšovat konkurenceschopnost absolventů a absolventek na trhu práce. Obsahové spektrum programů zahrnuje přírodní vědy, lékařství, farmacii, humanitní a sociální sféru včetně teologických nauk.

  Nedílnou součástí celoživotního vzdělávání na univerzitě jsou také zájmově zaměřené programy. Nejenže poskytují smysluplné trávení volného času, ale také rozšiřují vědomostní obzor, podporují také osobnostní růst, rozšiřují perspektivy, zlepšují kritické myšlení a zvyšují občanskou angažovanost. Tím napomáhají zvyšovat celkovou kvalitu života.
  Poslední změna: 20. prosinec 2023 11:11 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: