• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Rada celoživotního vzdělávání UK


  V souvislosti s rozvojem celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově a Dlouhodobým - strategickým záměrem Univerzity Karlovy, v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy byla zřízena Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.


  Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy („Rada CŽV“) je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy („UK“) pro oblast celoživotního vzdělávání.

  Poslání Rady CŽV:

  - plní konzultační a koordinační funkci a dbá o kvalitu celoživotního vzdělávání na UK

  - zaměřuje se na aspekty celoživotního vzdělávání procházející napříč UK, na jeho evidenci, vyhodnocování a návrhy metodických a koncepčních opatření a doporučení v této oblasti


  Více viz opatření rektora č. 40/2017 Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy


  Členové:


  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

  předsedkyně

  prorektorka pro studijní záležitosti

  prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

  prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

  Mgr. Ludmila Součková

  IPSC

  Mgr. Alena Vlasáková, DiS.

  OSZS

  Mgr. Pavla Satrapová

  CCŽV

  Tomáš Benedikt Mohelník, Th.D.

  KTF

  Mgr. Petr Gallus, Th.D.

  ETF

  prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.

  HTF

  ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.

  doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

  PF

  prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

  1. LF

  prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

  2. LF

  doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.

  3. LF

  prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

  LFP

  MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

  doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

  LF HK

  PharmDr. Petr Jílek, CSc.

  FaF

  Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

  FF

  doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

  PřF

  doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

  MFF

  doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

  PedF

  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

  PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

  PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

  FSV

  Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.

  FTVS

  Mgr. Richard Zika, Ph.D.

  FHS

  PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

  ÚJOP

  PhDr. Radka Římanová, Ph.D.

  ÚK UK

  Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

  CPPT

  Složení Rady celoživotního vzdělávání UK k 13. 4. 2021


  Poslední změna: 13. duben 2021 16:30 
  Sdílet na: