• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Rada celoživotního vzdělávání UK


  V souvislosti s rozvojem celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově a Dlouhodobým - strategickým záměrem Univerzity Karlovy, v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy byla zřízena Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.


  Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy („Rada CŽV“) je poradním orgánem rektorky Univerzity Karlovy („UK“) pro oblast celoživotního vzdělávání.

  Poslání Rady CŽV:

  - plní konzultační a koordinační funkci a dbá o kvalitu celoživotního vzdělávání na UK

  - zaměřuje se na aspekty celoživotního vzdělávání procházející napříč UK, na jeho evidenci, vyhodnocování a návrhy metodických a koncepčních opatření a doporučení v této oblasti


  Více viz opatření rektora č. 40/2017 Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy


  Členové:


  Mgr. et Mgr. David Hurný

  předseda

  člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků

  doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

  prorektorka studijní záležitosti

  doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA

  prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

  kancléř

  Mgr. Zuzana Poláková

  UK Point

  Mgr. Alena Vlasáková, DiS.

  OSZS

  Mgr. Pavla Satrapová

  CCŽV

  prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

  KTF

  doc. Petr Sláma, Ph.D.

  ETF

  ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.

  HTF, prezident Asociace univerzit třetího věku ČR

  doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.

  PF

  prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

  1. LF

  prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

  2. LF

  prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

  3. LF

  doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.

  LFP

  MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

  prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

  LF HK

  PharmDr. Petr Jílek, CSc.

  FaF

  Mgr. Nina Wančová, Ph.D.

  FF

  RNDr. Milada Teplá, Ph.D.

  PřF

  doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

  MFF

  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

  PedF

  PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

  FSV

  Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.

  FTVS

  Mgr. Richard Zika, Ph.D.

  FHS

  PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

  ÚJOP

  PhDr. Radka Římanová, Ph.D.

  ÚK UK

  Mgr. Jiří Valach

  CPPT

  Složení Rady celoživotního vzdělávání UK k 7. 10. 2022.


  Poslední změna: 7. říjen 2022 11:00 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: