• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Rada celoživotního vzdělávání UK


  V souvislosti s rozvojem celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově a Dlouhodobým - strategickým záměrem Univerzity Karlovy, v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy byla zřízena Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.


  Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy („Rada CŽV“) je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy („UK“) pro oblast celoživotního vzdělávání.

  Poslání Rady CŽV:

  - plní konzultační a koordinační funkci a dbá o kvalitu celoživotního vzdělávání na UK

  - zaměřuje se na aspekty celoživotního vzdělávání procházející napříč UK, na jeho evidenci, vyhodnocování a návrhy metodických a koncepčních opatření a doporučení v této oblasti


  Více viz opatření rektora č. 40/2017 Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy


  Členové:


  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

  předsedkyně

  prorektorka pro studijní záležitosti

  prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

  prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

  MUDr. Milan Prášil, MBA

  kancléř

  Mgr. Ludmila Součková

  IPSC

  Mgr. Alena Vlasáková, DiS.

  OSZS

  PaedDr. Alena Slámová

  CCŽV

  Tomáš Benedikt Mohelník, Th.D.

  KTF

  Mgr. Petr Gallus, Th.D.

  ETF

  prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.

  HTF

  ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.

  doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

  PF

  prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

  1. LF

  prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

  2. LF

  doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.

  3. LF

  doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

  LFP

  MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

  doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

  LF HK

  PharmDr. Petr Jílek, CSc.

  FaF

  doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

  FF

  Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

  RNDr. Alena Drda Morávková, Ph.D., MBA

  PřF

  doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

  MFF

  doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

  PedF

  PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

  PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

  FSV

  doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

  FTVS

  Mgr. Richard Zika, Ph.D.

  FHS

  PhDr. Ivan Duškov

  ÚJOP

  PhDr. Radka Římanová, Ph.D.

  ÚK UK

  Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

  CPPT

  Mgr. Pavla Satrapová

  tajemnice

  Složení Rady celoživotního vzdělávání UK k 28. 8. 2019  Poslední změna: 25. listopad 2019 15:32 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám