• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Rada celoživotního vzdělávání UK


  V souvislosti s rozvojem celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově a Dlouhodobým - strategickým záměrem Univerzity Karlovy, v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy byla zřízena Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.


  Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy („Rada CŽV“) je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy („UK“) pro oblast celoživotního vzdělávání.

  Poslání Rady CŽV:

  - plní konzultační a koordinační funkci a dbá o kvalitu celoživotního vzdělávání na UK

  - zaměřuje se na aspekty celoživotního vzdělávání procházející napříč UK, na jeho evidenci, vyhodnocování a návrhy metodických a koncepčních opatření a doporučení v této oblasti


  Více viz opatření rektora č. 40/2017 Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy
  Poslední změna: 11. duben 2019 15:19 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám