• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • O centru
  • Rada celoživotního vzdělávání UK

  Rada celoživotního vzdělávání UK


  Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy (Rada CŽV)1 je poradním orgánem rektorky Univerzity Karlovy (UK) pro oblast celoživotního vzdělávání. Jejím posláním je plnit konzultační a koordinační funkci v oblasti celoživotního vzdělávání a dbát o jeho kvalit. Zaměřuje se na aspekty celoživotního vzdělávání napříč univerzitou, na jeho evidenci, vyhodnocování a návrhy metodických a koncepčních opatření a doporučení v této oblasti.


  Členové:


  Mgr. et Mgr. David Hurný

  předseda, člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků

  prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

  prorektorka studijní záležitosti

  doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA

  prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

  Mgr. Petra Štanclová

  kancléřka

  Mgr. Zuzana Poláková

  UK Point

  Mgr. Alena Vlasáková, DiS.

  OSZS

  Mgr. Jaroslav Pěnička

  CCŽV

  prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

  KTF

  doc. Petr Sláma, Ph.D.

  ETF

  ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.

  HTF, prezident Asociace univerzit třetího věku ČR

  doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.

  PF

  prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

  1. LF

  MUDr. Milan Trojánek, Ph.D..

  2. LF

  prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

  3. LF

  doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.

  LFP

  MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

  prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

  LF HK

  PharmDr. Petr Jílek, CSc.

  FaF

  Mgr. Nina Wanča, Ph.D.

  FF

  doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.

  PřF

  doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

  MFF

  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

  PedF

  PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

  FSV

  Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.

  FTVS

  PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

  FHS

  PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

  ÚJOP

  PhDr. Radka Římanová, Ph.D.

  ÚK UK

  Mgr. Jiří Valach

  CPPT

  Složení Rady celoživotního vzdělávání UK k 1: 2: 2024.


  Poznámky

  1

  Rada byla zřízena Opatřením rektora č. 40/2017 v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Dlouhodobým strategickým záměrem UK.  Poslední změna: 10. červenec 2024 13:48 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: