• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • O centru

  O centru


  Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy podporuje učení napříč generacemi. Interně se zaměřuje na zvyšování kvalifikací a pedagogických dovedností akademických pracovníků, nabízí kurzy profesního rozvoje neakademickým zaměstnancům univerzity, rozvíjí agendu tzv. mikrocertifikátů (kurzů určených studentům, zaměstnancům i veřejnosti) a samostatně realizuje projekty jako jsou Juniorská univerzita pro středoškoláky nebo mezinárodní vědeckou soutěž FameLab, která popularizuje vědu.


  Našim úkolem je také propagovat zájmové a profesní kurzy celoživotního vzdělávání, které jsou organizovány všemi 17 fakultami univerzity, stejně tak jako kurzy Univerzity třetího věku. Pro její posluchače organizujeme slavnostní zakončení ve Velké aule Karolina.


  Naším cílem je spolupodílet se na filozofii celoživotního vzdělávání na Karlově univerzitě a poskytovat podporu jejím fakultám a součástem při tvorbě vzdělávacích příležitostí pro všechny generace. Spolupracujeme se zahraničními partnery a snažíme se přenášet mezinárodní trendy na domácí půdu, a naopak sdílet s nimi příklady naší dobré praxe.


  Jsme otevřeni spolupráci s novými externími partnery ze soukromé a aplikační sféry s úmyslem předat zkušenosti předních představitelů a odborníků z oboru našim studentům a studentkám a současně aplikační sféru obohatit o akademické postupy.

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36  Praha 1

  E-mail: cczv@ruk.cuni.cz

  Web: www.cczv.cuni.cz 


  Poslední změna: 3. říjen 2023 13:34 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: