• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator
  • Centrum CŽV

  Centrum CŽV


  Celoživotní vzdělávání nabývá na strategickém významu v portfoliu nabídky Univerzity Karlovy především s ohledem na demografické změny. Rozvoj této oblasti je proto zahrnut také do strategie vzdělávací politiky ČR a dlouhodobý strategický záměr univerzity tento fakt odráží.

  Vyšší požadavky na kvalitu poskytování celoživotního vzdělávání vychází ze stále se zvyšujících požadavků na rozšiřování profesních znalostí a dovedností a z nutnosti pružně reagovat na rychlý rozvoj poznání a potřeby trhu práce. Důležitou součástí tohoto vzdělávání je vytvoření propracovaného systému profesionálního rozvoje zaměstnanců univerzity včetně zvyšování kvalifikace zaměstnanců na všech organizačních úrovních (a to nejen na klíčových pozicích).


  Dne 1. ledna 2017 vzniklo v souladu s harmonogramem dlouhodobého strategického záměru univerzity Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy (dále jen „Centrum CŽV“) jako samostatný odbor rektorátu. Více také viz tisková zpráva.


  Opatření rektora č. 2/2017 Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

  Poslední změna: 11. duben 2019 15:20 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: