• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • Programy LL.M.

  Programy LL.M.

  LL.M. programy, neboli magisterské studium práva (z latinského „Legum Magister"), jsou postgraduální programy zaměřené na prohloubení a specializaci v oblasti práva. Tyto kurzy umožňují absolventům a absolventkám právnických fakult získat pokročilé znalosti a dovednosti v určitém právním oboru, díky čemuž mohou mít následně lepší příležitosti v právní praxi, mezinárodních organizacích nebo akademickém světě.


  Právnická fakulta Univerzity Karlovy nabízí studium LL. M. v českém i anglickém jazyce. Programy jsou uskutečňovány v kombinované formě výuky.
  Poslední změna: 2. leden 2024 13:41 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: