• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • Programy s mikrocertifikátem

  Programy s mikrocertifikátem

  Získávání vědomostí a dovedností pro 21. století

  V dnešní době je vzdělání klíčovým faktorem pro kariérní úspěch a osobní rozvoj. S dynamickým vývojem trhu práce a rychlými změnami v technologiích a společnosti se však tradiční formy vzdělávání mohou zdát nedostatečné. V této souvislosti vznikají nové programy, které umožňují jednotlivcům rozšířit své znalosti, zvýšit kvalifikaci a posílit kompetence v souladu s novými potřebami trhu práce a společnosti. Tyto programy se vedou k zisku microcredentials.


  V čem jsou programy vedoucí k zisku microcredentials specifické?

  Jde o specializované kurzy, které jsou úzce spojeny s aplikační sférou a přinášejí mezioborové přesahy. Jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a přizpůsobitelné potřebám jednotlivců, typicky je toho dosaženo velkou mírou distančního vzdělávání. Po dokončení kurzu získávají studující digitální certifikát, který je efektivním způsobem, jak prokázat nabyté znalosti a dovednosti.


  Výhody microcredentials

  • Specializace: Microcredentials umožňují jednotlivcům specializovat se na konkrétní dovednosti nebo oblasti, které jsou relevantní pro jejich kariéru.

  • Flexibilita: Programy microcredentials jsou často dostupné online a umožňují jednotlivcům studovat ve vlastním tempu a časovém harmonogramu.

  • Mezinárodní uznání: Díky jednotnému evropskému rámci jsou microcredentials lépe uznatelné i v zahraničí, což zvyšuje mobility absolventů.

  • Transparentnost: Certifikáty bude možné snadno ověřit prostřednictvím národní databáze (předpokládané spuštění v červnu 2024), což jim dodá důvěryhodnost a ochranu proti padělání.


  Programy vedoucí k zisku microcertifikátu na UK  Mikrocertifikáty v českém vysokoškolském prostředí

  Koncept zavedení mikrocertifikátů je řešen všemi veřejnými vysokými školami v ČR v rámci Národního plánu obnovy. V rámci pracovních skupin byla vytvořena řada výstupů: analýzy české a zahraniční situace v oblasti celoživotního vzdělávání, metodika pro sjednocení krátkých forem vzdělávaní prostřednictvím ECTS, manuál pro jednotnou podobu osvědčení. Dílčí výstupy projektu, ale i zahraniční zkušenosti s mikrocertifikáty, byly představeny na konferenci Mikrocertifikáty v českém vysokoškolském prostředí, která proběhla na půdě Univerzity Karlovy 6. prosince 2023. Koncept byl představen také v rámci mezinárodního fóra CZEDUCON 2023.  Spolupráce akademické a aplikační sféry

  Pokud máte zájem o spolupráci s Univerzitou Karlovou za účelem zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců nebo vytvoření kurzu vedoucího k zisku mikrocertifikátu pro splnění konkrétních potřeb ve vašem sektoru, rádi bychom se o tom dozvěděli. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu .


  Jak na registraci kurzu vedoucího k zisku microcredentials?

  Odpovědi dává naše příručka „Micro-credentials na Univerzitě Karlově. Příručka pro zájemce o registraci, realizaci a propagaci kurzů vedoucích k získání microcredentials“.

  Poslední změna: 16. květen 2024 23:17 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: