• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • Programy s mikrocertifikátem

  Programy s mikrocertifikátem

  Micro-credentials představují nový způsob, jak umožnit jednotlivcům rozšířit znalosti, zvýšit kvalifikaci či posílit kompetence v souladu s nově vznikajícími potřebami trhu práce i společnosti a vypořádat se současnými a budoucími výzvami. Za tímto účelem jsou kurzy úzce specializované, těsně spjaté s aplikační sférou a přinášejí mezioborové přesahy.


  Výsledkem takového vzdělávání je zisk digitálního certifikátu („digital credentials“), jež představuje efektivní způsob, jak prokázat nabytou znalost či dovednost, kterou jeho nositelé a nositelky získali učením. Mikrocertifikáty lze zahrnout do svého profesního životopisu nebo je sdílet s potencionálními zaměstnavateli, a to nejen u nás, ale i v evropském vzdělávacím prostoru. Současní nebo budoucí zaměstnavatelé mohou ověřit získání certifikátu prostřednictvím národní databáze.


  Micro-credentials vnímáme jako unikátní způsob, jak propojit a vzájemně obohatit akademickou a soukromou aplikační sféru a díky nejnovějším poznatkům výzkumu aktualizovat vzdělávací příležitosti na naší univerzitě a lépe připravit studenty a studentky pro praxi. Proto rádi navážeme spolupráci s dalšími zájemci o realizaci výuky či podílení se na výuce kurzů vedoucích k micro-credential. Připojte se k nám a společně budujme svět vědomostí a příležitostí.


  Pilotní kurzy s mikrocertifikátem budou vypsány v ziminím semestru akademického roku 2023/2024.
  Poslední změna: 3. říjen 2023 13:59 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: