• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • O centru
  • Projekty
  • Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů

  Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů

  Specifický cíl C1 Výzvy MŠMT v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024


  Cílem projektu je zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a dále digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol. Jejich vzájemná spolupráce zajišťuje vzájemnou kompatibilitu způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a digitalizace souvisejících činností. Zároveň díky této spolupráci dochází k pozitivnímu vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost využití finančních prostředků.


  Výstupy projektu

  Projekt se zabýval analýzou současného stavu v oblasti různých typů dokladů na národní úrovni a proběhla v rámci něho analýza zahraničních zkušeností s cílem najít nejvhodnější zahraniční zkušenost. Dále se zaměřil na vytvoření metodiky pro uznávání stávajícího vzdělávání v kurzech, které mohou naplňovat požadavky kladené na mikrocertifikáty, návrhem jednotné podoby mikrocertifikátu a sjednocení výstupů jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání pomocí kreditového systému ECTS.

  Digitalizace řešené oblasti předpokládá vznik společného on-line katalogu kurzů veřejných vysokých škol, které naplňují požadavky na mikrocertifikáty, a vznik jednotného systému určeného pro ověřování výsledků menších forem vzdělávání na vysokých školách včetně repozitáře.  Analýza zahraničních zkušeností a standardů v oblasti celoživotního vzdělávání

  Analysis of Foreign Experience and Standards in the Field of Lifelong Learning


  Metodika pro sjednocení jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání pomocí kreditového systému ECTS


  Návrh jednotné podoby mikrocertifikátu a metodický manuál

  Proposal for Unified Micro-credentials and Methodological Manual


  Příručka Micro-Credentials na Univerzitě Karlově


  Výstupy NPO byly představeny v rámci konference Mikrocertifikáty v českém vysokoškolském prostředí.


  Poslední změna: 10. červenec 2024 21:32 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: