• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  CRP Standardy kvality výuky na VŠ

  Prioritní oblast

  2. Prioritní témata pro společné projekty vysokých škol bez předem vyčleněné alokace


  Tematické zaměření

  2. a) rozvoj metod hodnocení kvality vzdělávací činnosti akademických pracovníků


  Název projektu

  Standardy kvality výuky na českých vysokých školách


  Období řešení projektu

  1. 1. 2023–31. 12. 2023


  Hlavní koordinátor projektu

  Masarykova univerzita


  Zúčastněné vysoké školy

  Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Západočeská univerzita v Plzni


  Cíl projektu

  Cílem projektu je analyzovat stávající praxi zapojených veřejných vysokých škol v oblasti stanovených standardů kvality výuky a metod hodnocení kvality výuky. V závislosti na tom vznikne přehled standardů, jež definují kvalitní výuku. Ten bude využitelný pro každodenní praxi vysokoškolských vyučujících a dopomůže jim nejen ke zvýšení motivace pro výuku, ale také jim napomůže v rozvoji jejich sebepojetí v roli vyučujících.


  Výstupy projektu

  1. Návrh kompetenčního rámce vysokoškolských vyučujících

  2. Návrh sady indikátorů kvality výuky na VŠ

  3. Přehled využívaných metod hodnocení kvality výuky na zapojených VŠ s důrazem na jejich výhody a nevýhody (UK + MUNI)

  4. Přehled využívaných evaluačních nástrojů na zapojených VŠ s důrazem na jejich výhody a nevýhody (UK + MUNI)

  5. Sdílení zkušeností a dobré praxe zapojených VŠ v oblasti hospitace akademických pracovníků při realizaci výuky

  6. Desatero kvalitní a smysluplné hospitace akademických pracovníků při realizaci výuky

  7. Workshopy a společná setkání projektového týmu


  Poslední změna: 15. září 2023 10:19 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: