• socialIcon
    • socialIcon
    • socialIcon
    • socialIcon
    • socialIcon
    • socialIcon
    • Projekty
    • Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

    Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce    Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362


    Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


    Hlavní cíl projektu:


    Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce, přičemž aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce. Nedílnou součástí celouniverzitního projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.


    Klíčové aktivity („dále jen KA“):


    KA1: Řízení projektu

    KA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaci

    KA3: Příprava e-learningové výuky

    KA4: Digitalizace a zpracování audiovizuálních materiálů pro výuku

    KA5: Aktualizace výuky ve vazbě na potřeby trhu práce

    KA6: Posílení internacoionalizace výuky

    KA7: Zvyšování kompetencí zaměstnanců VŠ

    KA8: Adaptace studijního prostředí

    KA9: Systémová podpora studia


    Více o projektu: zde


    V rámci KA7 se Centrum celoživotního vzdělávání podílí na realizaci Dílčí aktivity 1 („dále jen DA1“): Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání pro zaměstnance UK.


    Termín realizace DA1: 09/2017 – 05/2021


    Program rozvoje pedagogických dovedností


    Program rozvoje sociálně – psychologických a manažerských dovedností    Poslední změna: 2. únor 2018 14:22 
    Sdílet na: