• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator
  • Projekty
  • Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

  Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce  Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362


  Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


  Hlavní cíl projektu:


  Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce, přičemž aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce. Nedílnou součástí celouniverzitního projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.


  Klíčové aktivity („dále jen KA“):


  KA1: Řízení projektu

  KA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaci

  KA3: Příprava e-learningové výuky

  KA4: Digitalizace a zpracování audiovizuálních materiálů pro výuku

  KA5: Aktualizace výuky ve vazbě na potřeby trhu práce

  KA6: Posílení internacoionalizace výuky

  KA7: Zvyšování kompetencí zaměstnanců VŠ

  KA8: Adaptace studijního prostředí

  KA9: Systémová podpora studia


  Více o projektu: zde


  V rámci KA7 se Centrum celoživotního vzdělávání podílí na realizaci Dílčí aktivity 1 („dále jen DA1“): Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání pro zaměstnance UK.


  Termín realizace DA1: 09/2017 – 05/2021


  Program rozvoje pedagogických dovedností


  Program rozvoje sociálně – psychologických a manažerských dovedností  Poslední změna: 2. únor 2018 14:22 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: