• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • O centru
  • Projekty
  • Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

  Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

  Registrační číslo

  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362


  Operační program

  Výzkum, vývoj a vzdělávání


  Hlavní cíl projektu

  Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce, přičemž aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce. Nedílnou součástí celouniverzitního projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.


  Klíčové aktivity

  KA1: Řízení projektu

  KA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaci

  KA3: Příprava e-learningové výuky

  KA4: Digitalizace a zpracování audiovizuálních materiálů pro výuku

  KA5: Aktualizace výuky ve vazbě na potřeby trhu práce

  KA6: Posílení internacoionalizace výuky

  KA7: Zvyšování kompetencí zaměstnanců VŠ

  V rámci KA7 se Centrum celoživotního vzdělávání podílí na realizaci Dílčí aktivity 1 („dále jen DA1“): Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání pro zaměstnance UK.

  Termín realizace DA1: 09/2017–05/2021

  KA8: Adaptace studijního prostředí

  KA9: Systémová podpora studia
  Poslední změna: 15. září 2023 10:59 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: