• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator
  • Projekty
  • European University Alliance - 4EU+

  European University Alliance - 4EU+


  Aliance 4EU+ spojuje v současné době celkem šest velkých a renomovaných veřejných univerzit s velkým rozsahem výzkumné činnosti. Členové Aliance 4EU+ společně usilují o zavedení nové úrovně kvality vzájemné spolupráce ve výuce, vzdělávání, výzkumu a správě a ve vytváření infrastruktury, která bude umožňovat bezproblémovou spolupráci studentů a akademických i administrativních pracovníků. Aliance je založena na společném chápání role evropské univerzity jako instituce, jejímž posláním je udržovat a rozvíjet akademické hodnoty, zajišťovat rovný přístup ke vzdělání a formovat příští generace otevřených a kriticky uvažujících občanů, kteří budou připraveni čelit globálním výzvám a nacházet jejich řešení.


  Šest univerzit s vědomím společné odpovědnosti za další směřování Evropy


  U zrodu Aliance přede dvěma lety stála česká Univerzita Karlova, německá Univerzita v Heidelbergu, francouzská Sorbonna a polská Varšavská univerzita. Aliance 4EU formálně vznikla podpisem společné deklarace v Paříži dne 10. března 2018; počátkem října 2018 pak následovalo schválení společné strategie pro dlouhodobou spolupráci. V témže měsíci se Aliance rozrostla o dva další členy, Univerzitu v Kodani (Dánsko) a Univerzitu v Miláně (Itálie), čímž se z 4EU stalo 4EU+. Šest institucí podepsalo nové Memorandum o porozumění a schválilo Prohlášení o cílech (Mission Statement), které odráží vědomí společné odpovědnosti univerzit za řešení klíčových globálních výzev a zajištění vyváženosti v rámci evropského vysokoškolského vzdělávání.


  Aliance 4EU+ staví na existující vícestranné spolupráci, usiluje nicméně o dosažení její vyšší úrovně vytvářením flexibilního meziinstitucionálního prostředí pro akademické vedení, studenty a zaměstnance. Těm se tak otevírají nové možnosti výuky, vzdělávání, vědeckovýzkumné činnosti a inovací s takovým celospolečenským přesahem, který by pro jednotlivé univerzity byl obtížně dosažitelný. Prohlášení o cílech Aliance 4EU+ definuje záměry Aliance v rámci tříletého pilotního projektu Erasmus+, jakož i v dlouhodobějším horizontu.


  Poslední změna: 5. srpen 2019 08:54 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: