• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  European University Alliance - 4EU+

  Evropská aliance univerzit 4EU+ sdružuje osm komplexních, výzkumně intenzivních veřejných univerzit ze čtyř evropských regionů – Univerzitu Karlovu, Univerzitu Heidelberg, Univerzitu Panthéon-Assas, Sorbonnu a Univerzity v Kodani, Ženevě, Miláně a Varšavě. Jejím cílem je posílit spolupráci a dosáhnout vzájemného obohacení rozvojem nové kvality spolupráce ve výuce, vzdělávání, výzkumu a administrativě, a dosáhznou tak vytvoření skutečně integrovaného evropského univerzitního systému. Posláním aliance je dosáhnout špičkové kvality v oblastech výzkumu, výuky, vzdělávání i podpůrné administrativy a vytvořit vhodnou platformu k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. Spolupráce je založena na společném chápání myšlenky evropské univerzity, která staví na akademické svobodě a autonomii a zajišťuje spravedlivý přístup a účast na vzdělávání.


  K vybudování tohoto nového druhu integrovaného evropského univerzitního systému se Aliance 4EU+ zaměří na tři výzvy:


  • Posílit smysluplnou mobilitu – Lepší integrace našich osnov a zajištění bezproblémové mobility pro studenty, pokud jde o vzdělání a vyhlídky na zaměstnání, a zároveň vyhovět různým potřebám a preferencím.

  • Zvýšit inkluzivitu a rovnováhu na evropské úrovni – Vyrovnat nerovnosti ve schopnostech univerzit přilákat finanční prostředky, získat mezinárodní viditelnost a plně rozvinout svůj potenciál v oblasti vzdělávání, výzkumu, inovací a pracovních příležitostí.

  • Vyvinout společný rámec pro vzdělávání založený na výzvách – Navrhování flexibilních vzdělávacích cest a zajištění toho, aby absolventi měli dovednosti 21. století, které kombinují vzdělávání založené na výzkumu, rozmanité jazykové dovednosti a silný globální a evropský výhled.


  Posláním 4EU+ je rozvíjet bezbariérovou a neustále se prohlubující spolupráci ve vzdělávání, výzkumu a inovacích v rámci Aliance. Prostřednictvím této spolupráce a spolupráce v partnerství sloužíme společnosti na nejvyšší úrovni s našimi základními hodnotami:


  • Akademická a výzkumná svoboda

  • Demokratizace školství

  • Studenti v centru

  • Spolupráce v interdisciplinárním přístupu

  • Špičkový výzkum

  • Kreativita a otevřenost

  • Integrita

  • Internacionalizace  Poslední změna: 17. říjen 2023 10:45 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: