• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Institucionální rozvojové projekty

  Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti inovací výuky

  Cílem projektu je podpora vzdělávání a odborného růstu akademických pracovníků univerzity v oblastech pedagogických dovedností a kompetencí. V rámci projektu se akademičtí pracovníci UK zúčastňují zahraničních odborných akcí a navštěvují partnerské spolupracující univerzity. V rámci internacionalizace hostují na Univerzitě Karlově zahraniční experti pro oblast inovací ve výuce.


  Vzdělávání a informovanost pracovníků, informovanost studentů (UK v kostce)

  Vzdělávání v oblasti pedagogických kompetencí

  V rámci cyklu seminářů a workshopů jsou posilovány různé formy vzdělávacích aktivit pro začínající i zkušené akademické pracovníky se zájmem o prohloubení a kultivaci pedagogických dovedností v oblasti vysokoškolské didaktiky a příbuzných disciplín. Cílem je vytvořit stabilní platformu pro předávání a sdílení teoretických znalostí i praktických dovedností a zkušeností z oblasti vysokoškolské pedagogiky.  Vzdělávání a podpora adaptace zaměstnanců jako součást zaměstnaneckého benefitního programu UK

  Projekt vede k postupnému zlepšení institucionální podpory nově nastupujících zaměstnanců ze strany Rektorátu Univerzity Karlovy a urychlení jejich orientaci v komplexním a specifickém prostředí univerzity. Cílem dílčích aktivit je mimo jiné rozvoj jazykových a IT kompetencí a dalších pracovních kvalifikací.


  Poslední změna: 11. září 2023 12:51 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: