• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  International Academic Partnership Project

  Projekt Akademického partnerství pro inovace ve výuce a vzdělávání patří mezi 30 projektů financovaných v rámci programu Akademické mezinárodní partnerství. Projekt byl realizován od 1. prosince 2018 do 30. listopadu 2020 a zaměřil se na prohloubení vědecké a didaktické spolupráce a mobility studentů a zaměstnanců.


  Akademické mezinárodní partnerství (dále jen „API") je program Národní agentury pro akademickou výměnu NAWA, jejímž cílem je rozvíjet trvalá řešení vědecké a didaktické spolupráce. Univerzita Karlova spolupracovala na projektu s univerzitami Evropské univerzitní aliance 4EU+, konkrétně s Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko).


  První setkání zástupců univerzit proběhlo na konci ledna 2019 ve Varšavě. Za Univerzitu Karlovu se setkání zúčastnila prorektorka pro studium a záležitosti studentů prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.


  V dubnu 2019 proběhlo druhé setkání zástupců univerzit v Praze. Schůzka sloužila k přípravě workshopů o vývoji a aplikaci inovativních didaktických materiálů, nástrojů a technik, jež byly následně realizovány v červnu 2019 na Varšavské univerzitě.  Poslední změna: 18. srpen 2023 13:03 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: