• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator
  • Projekty
  • Institucionální rozvojové plány

  Institucionální rozvojové plány

  • Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti inovací výuky

  Cílem projektu je podpora vzdělávání a odborného růstu akademických pracovníků univerzity v oblastech pedagogických dovedností a kompetencí. V rámci projektu budou vysíláni akademičtí pracovníci UK na zahraniční odborné akce a partnerské spolupracující univerzity a bude umožněno působení zahraničních expertů pro oblast inovace ve výuce na UK za účelem podpory internacionalizace v této oblasti.


  • Vzdělávání a informovanost pracovníků, informovanost studentů (UK v kostce)

  Vzdělávání v oblasti pedagogických kompetencí

  V rámci cyklu seminářů a workshopů budou posíleny různé formy vzdělávacích aktivit pro začínající i zkušené akademické pracovníky se zájmem o prohloubení a kultivaci pedagogických dovedností v oblasti vysokoškolské didaktiky a příbuzných disciplín. Cílem je vytvořit stabilní platformu pro předávání a sdílení teoretických znalostí i praktických dovedností a zkušeností z oblasti vysokoškolské pedagogiky.


  Vzdělávání a podpora adaptace zaměstnanců jako součást zaměstnaneckého benefitního programu UK

  Projekt vede k postupnému zlepšení institucionální podpory nově nastupujících zaměstnanců ze strany RUK a urychlí tak jejich orientaci v komplexním a specifickém prostředí univerzity. Cílem dílčích aktivit je mimo jiné rozvoj jazykových a IT kompetencí a dalších pracovních kvalifikací.


  Poslední změna: 5. srpen 2019 08:52 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: