• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Systém uznávání výsledků předchozího učení

  Program cílí na vytvoření a rozvíjení interního systému uznávání výsledků předchozího učení.


  V oblasti celoživotního vzdělávání budeme i nadále rozvíjet kurzy pro širokou škálu cílových skupin (kvalifikačního a zájmového vzdělávání, univerzitu třetího věku i Juniorskou univerzitu či obdobné projekty na fakultách cílené na středoškoláky i vysokoškoláky) a podpoříme rozvoj celoživotního vzdělávání v rámci evropské univerzitní aliance 4EU+. Zaměříme se přitom také na zvýšení prostupnosti mezi kurzy celoživotního vzdělávání a studijními programy a začneme pracovat na vytvoření systému uznávání předchozího formálního, neformálního i informálního (např. praktické zkušenosti) vzdělání a učení. Výraznou podporou tohoto směru bude zavedení nových programů vedoucích k zisku mikrocertifikátu.


  Poslední změna: 13. září 2023 14:26 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: