• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Rozvoj uceleného systému dalšího vzdělávání pracovníků UK

  Program cílí na podporu rozvoje kompetencí pracovníků Univerzity Karlovy v pedagogických dovednostech a podporu vazby studia na praxi.


  Za příspění Centra celoživotního vzdělávání a centra pedagogických dovedností Paedagogium a s cílem soustavně rozvíjet erudici našich učitelů a vědců i kvalitu vnitřní správy univerzity zavedeme ucelený systém dalšího vzdělávání akademických, vědeckých, vedoucích i podpůrných pracovníků, který bude motivačně provázán s kariérním řádem a systémem hodnocení zaměstnanců. Centrum Paedagogium se přitom stane platformou pro setkávání pracovníků podílejících se na výuce napříč celou univerzitou, pro výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe.  Na základě šetření a diskuze s fakultami v roce 2021 budeme v následujícím období 2022–2025 připravovat strategii a systém pro rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti pedagogických dovedností. Celá strategie a systém dalšího vzdělávání v oblasti pedagogických dovedností bude vycházet ze zpětné vazby jednotlivých fakult Univerzity Karlovy a z nadstavbových workshopů/seminářů/modulů, které obohatí a prohloubí znalosti a dovednosti akademických pracovníků v pedagogických dovednostech. Důraz bude kladen na zapojení tuzemských i zahraničních odborníků do vzdělávacích aktivit, spolupráci s partnerskými univerzitami v oblasti inovace výuky, podporu moderních pedagogických přístupů a inovací metod i forem výuky. V průběhu tohoto období se zaměříme také na naše zahraniční akademiky, kteří působí na Univerzitě Karlově a v rámci strategie budeme připravovat workshopy a semináře v anglickém jazyce.
  Poslední změna: 13. září 2023 14:00 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: