• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Rozvoj flexibilních forem vzdělávání

  Cílem je rozvoj a podpora flexibilních forem vzdělávání na UK a zajištění dostupnosti nástrojů a studijních materiálů, spojených s distančním vzděláváním, pro všechny studenty


  V oblasti celoživotního vzdělávání budeme i nadále rozvíjet kurzy pro širokou škálu cílových skupin (kvalifikačního a zájmového vzdělávání, univerzitu třetího věku i Juniorskou univerzitu či obdobné projekty na fakultách cílené na středoškoláky i vysokoškoláky) a podpoříme rozvoj celoživotního vzdělávání v rámci evropské univerzitní aliance 4EU+. Zaměříme se přitom také na zvýšení prostupnosti mezi kurzy celoživotního vzdělávání a studijními programy a začneme pracovat na vytvoření systému uznávání předchozího formálního, neformálního i informálního (např. praktické zkušenosti) vzdělání a učení.


  Vytváření konkrétních moderních virtuálních studijních opor a jejich užití v rámci studijních programů v rámci povinné a volitelné náplně studijních programů, včetně CŽV a kurzů naplňujícící třetí roli univerzity.

  Poslední změna: 11. září 2023 13:48 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: