• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator
  • Projekty
  • Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

  Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV


  Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210


  Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


  Termín realizace: 12/2017-05/2021 (42 měsíců)


  Více informací o projektu zde


  V rámci projektu jsou plánovány čtyři klíčové aktivity:


  KA1 - Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award"


  KA2 - Řízení projektu


  KA3 - Strategické nastavení a rozvoj systému vnitřního hodnocení vědecké činnosti na UK


  KA4 - Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na UK

  Poslední změna: 2. únor 2018 12:35 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: