• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • O centru
  • Projekty
  • Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů

  Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů

  Registrační číslo

  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210


  Operační program:

  Výzkum, vývoj a vzdělávání


  Termín realizace

  12/2017-05/2021 (42 měsíců)


  Klíčové aktivity

  KA1 - Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award"

  KA2 - Řízení projektu

  KA3 - Strategické nastavení a rozvoj systému vnitřního hodnocení vědecké činnosti na UK

  KA4 - Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na UK  Podpořené programy


  Poslední změna: 15. září 2023 10:50 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: