• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Juniorská univerzita na UK

  1a) JUK originální neboli JUK v prezenční formě

  Uskutečňována podobně jako doposud souborem populárně-naučných přednášek, seminářů, workshopů nebo exkurzí pro žáky SŠ. Nadále budou realizovány informačně vzdělávací přednášky jednotlivých fakult a dalších součástí UK, jejichž témata odpovídají zaměření zapojené fakulty/součásti a jejichž prostřednictvím budou účastníkům přibližována aktuální témata a výsledky VaV. Studenti SŠ získají srozumitelné a aktuální informace o nových výsledcích vědy a výzkumu a mají také příležitost navázat kontakty s akademickou sférou. Populárně-naučným způsobem přizpůsobeným jejich věku a znalostem bude účastníkům zprostředkováván současný stav vědeckého poznání. Prezenční forma bude rozšířena o další akce – exkurze, workshopy, apod.  1b) virtuální podoba JUK

  • i-JUK pro mobilní telefony

  • e-JUK varianta přednášek a dalších studijních materiálů na webech a v platformě Moodle

  Smyslem virtuální podoby JUK je oslovit co nejširší skupinu středoškolské mládeže, a to atraktivním a flexibilním způsobem. Dosud nerealizovaná virtuální forma projektu JUK složená z pod-aktivit i-JUK (virtuální prostředí mobilních aplikací) a e-JUK (virtuální výukové prostředí) není narozdíl od JUK v prezenční formě kapacitně omezena.


  Dílčí výstup JUK originální bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Dílčí výstup JUK virtuální bude připravován a testován po celou dobu realizace projektu. Finální podoba dílčích výstupů bude v květnu 2021.

  Poslední změna: 15. září 2023 10:47 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: