• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • Univerzita třetího věku

  Univerzita třetího věku


  Univerzita třetího věku (U3V) je specifickým zájmově orientovaným programem celoživotního vzdělávání. Jeho základním posláním je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v postproduktivním věku a zprostředkování mezigeneračního učení. Cílem programů je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Zapojení seniorů do vzdělávání má pozitivní vliv na poznávání a psychickou pohodu, pomáhá udržet si duševní svěžest a může zabránit sociální izolaci. 

   

  Programy celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku jsou zpravidla určeny zájemcům a zájemkyním, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Univerzita umožňuje přihlášení do programů U3V také všem válečným veteránům, kteří bojovali za naši svobodu, bez doložení středoškolského vzdělání.  

   

  Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož předání probíhá zpravidla v Karolinu.  

   

  Výši úplaty stanovuje děkan fakulty, která uskutečňuje program U3V. Přihlášky se podávají kontaktním osobám příslušných fakult. Termíny podání přihlášky se liší podle jednotlivých pracovišť.    Bližší informace o nabídce programů U3V získáte na stránkách jednotlivých fakult a dalších součástí univerzity.   Poslední změna: 2. leden 2024 13:45 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: