• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Mikrocertifikáty v českém vysokoškolském prostředí

  6. 12. 2023, Modrá posluchárna, Konferenční centrum Univerzity Karlovy, Celetná 20, Praha 1


  Konference se tematicky zaměřila na mikrocertifikáty v českém vysokoškolském prostředí. Tomuto tématu se aktuálně na Univerzitě Karlově usilovně věnujeme a věříme, že tento nový, flexibilní způsob vzdělávání přispěje k efektivnímu a udržitelnému nastavení up-skillingu v naší společnosti tak, aby přispíval k rozvoji znalostní ekonomiky ČR. Koncept zavedení mikrocertifikátů je nyní řešen všemi veřejnými vysokými školami v ČR v rámci projektu NPO. S daným konceptem je spojena řada otázek, na které hledala konference odpovědi.


  ZÁZNAM Z KONFERENCE


  PROGRAM KONFERENCE

  9.00–9.20 Zahájení, úvodní slovo

  prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů


  Panel I

  panel proběhne v anglickém jazyce


  9.20–9.50 Evropský pohled

  Agnieszka Jelnicka, Policy Officer of the Directorate-General for Education, Youth, Sport, and Culture at the European Commission – prezentace  9.50–10.25 Zahraniční zkušenosti – Holandsko

  Bart Lamboo, MSc., Npuls – prezentace  10.25–11.00 Zahraniční zkušenosti – Irsko

  Julia O’Connor, MBA, Irish Universities Association – prezentace  11.00–11.30 Coffee break


  Panel II

  panel proběhne v českém jazyce


  11.30–12.00 Zadání a představa o koncepci mikrocertifikátům v českém vysokoškolském prostředí
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

  Mgr. Vojtěch Tomášek, odbor Vysokých škol, MŠMT – prezentace  12.00–12.30 Individuální vzdělávací účty (individual learning accounts - ILA)
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  PhDr. Kateřina Štěpánková, vrchní ředitelka pro řízení sekce zaměstnanosti, MPSV – prezentace  12.30–13.00 Elektronizace v rámci koncepce mikrocertifikátů a Evropská peněženka digitální identity (EUDIW)
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Ondřej Profant, náměstek místopředsedy vlády pro digitalizaci – prezentace  13.00 Tiskový briefing

  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů

  doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

  doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

  Ondřej Profant, náměstek místopředsedy vlády pro digitalizaci

  PhDr. Kateřina Štěpánková, vrchní ředitelka pro řízení sekce zaměstnanosti, MPSV

  Mgr. Vojtěch Tomášek, odbor Vysokých škol, MŠMT


  13.00–13.30 Pauza na oběd

  Lehký oběd pro účastníky konference zajištěn.


  Panel III

  panel proběhne v českém jazyce


  13.30–13.40 Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů
  Specifický cíl C1 Výzvy MŠMT v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024

  doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti – prezentace  13.40–15.00 Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů – workshop a prezentace pracovních skupin
  Specifický cíl C1 Výzvy MŠMT v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024

  koordinátorky a koordinátoři pracovních skupin:

  PhDr. Jana Kočí, Ph.D., koordinátorka skupiny pro analýzu současného stavu v oblasti dokladů na národní úrovni​, Univerzita Karlova

  Mgr. Svatava Kalná, koordinátorka skupiny pro analýzu nejlepších zahraničních zkušeností a standardů​, Masarykova univerzita

  Prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D., zástupce koordinátorky skupiny pro sjednocení výstupů jednotlivých forem krátkodobého vzdělání pomocí kreditového systému ECTS, prorektor Univerzity Palackého v Olomouci

  Ing. Pavel Grepl​, koordinátor skupiny pro vytvoření společného online katalogu kurzů​, Univerzita Karlova

  Mgr. Diana Sýkorová, koordinátorka skupiny pro návrh jednotné podoby certifikátu​, Univerzita Karlova

  Mgr. Gabriela Kubínová, koordinátorka skupiny pro vytvoření a pilotní ověření funkčnosti jednotného systému určeného pro ověřování výsledků menších forem vzdělání na vysokých školách​, Masarykova univerzita

  Prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D., zástupce skupiny pro přípravu metodiky v oblasti uznávání vzdělání v kurzech, které budou naplňovat požadavky kladené na mikrocertifikáty (vzdělání doloženého mikrocertifikátem), prorektor Univerzity Palackého v Olomouci


  moderuje doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.


  15.00–15.30 Uchopení zajištění kvality kurzů vedoucích k mikrocertifikátům na Univerzitě Karlově

  doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti – prezentace  15.30–16.00 Coffee break


  16.00–17.00 Kulatý stůl

  panelisté:

  Ing. Miloš Rathouský, zástupce ředitelky zaměstnavatelské sekce, gestor oblasti vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy

  Ing. Monika Jandová, Ph.D., prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost Masarykovy univerzity

  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., rektor Vysokého učení technického v Brně

  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů

  prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., předseda Rady vysokých škol

  Ing. Robert Plaga, Ph.D., předseda Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

  moderuje Václav Moravec


  17.00–17.15 Ukončení konference, závěrečné poznámky
  Poslední změna: 18. leden 2024 12:44 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: