• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  1. fáze: Příprava na zkoušení

  V rámci distančního průběhu státních zkoušek je nutné klást zvýšený důraz na komunikaci se studentem, a to nejen z hlediska dostatečného předstihu při vypsání termínů, ale také z hlediska způsobu technického zabezpečení zkoušky. Před zahájením státní zkoušky je nutné provést následující kroky:


  1) stanovit termín a způsob konání státní zkoušky a včasně informovat studenty i komisi;

  2) zkontrolovat technické podmínky před zahájením státní zkoušky.  Termín a způsob konání státní zkoušky


  Při vypsání termínů je nutné dodržet lhůty stanovené Zvláštními pravidly studia na UK a také případné úpravy pravidel pro průběh státní zkoušky, které děkan stanovil na základě těchto Zvláštních pravidel.


  Administrátor1 zkoušky ve vybraném nástroji vytvoří online schůzku. Při výběru nástroje je nutné dbát také na kapacity a možnosti nástroje, tj. například provést včasné zajištění rezervace tzv. místnosti v Adobe Connect. Při plánování termínu je také důležité zvážit dostatečné pauzy mezi jednotlivými zkouškami (nutnost počítat s komplikacemi při přihlášení, doladění nastavení ideálního přenosu, pomalost přenosu apod.).


  Student se na zkoušku hlásí prostřednictvím SIS na základě vypsaných termínů.2 Je důležité, aby se student přihlašoval na daný termín již s vědomím, že je zkouška distanční a v jakém nástroji bude probíhat.


  Student musí být také informován, co bude ke státní zkoušce potřebovat (technické vybavení, internetové připojení apod.).


  Administrátor zašle přihlašovací link studentovi e-mailem na adresu studenta uvedenou v SISu a sdělí mu také nezbytné informace o způsobu průběhu konání státní zkoušky (případně přiložen návod k instalaci daného nástroje).3 Je doporučeno také stanovit termín pro testovací hovor ve vybraném nástroji.


  Před zkouškou je doporučeno získat telefonický kontakt na studenta. Toto opatření je vhodné jako nouzové spojení v případě technických obtíží při zkoušce.


  Kontrola technických podmínek


  Pro technické zajištění schůzky je nutné mít nainstalován vybraný videokonferenční software/aplikaci, ideálně na více zařízeních (notebook, telefon). Z důvodu technických požadavků obou výše uvedených softwarů je nutné mít nainstalovaný software na straně zkoušejícího i zkoušeného. V rámci předcházení technickým problémům jsou doporučeny všem účastníkům zkoušky (administrátorovi, členům komise i zkoušeným studentům) následující kroky:


  • před zkoušením provést kontrolu funkce a aktuálnosti vybraného software (aby se nezačal aktualizovat v okamžiku zahájení videokonference);

  • provést kontrolu kamery, mikrofonu a sluchátek (sluchátka jsou preferována před reproduktory, protože činí méně pravděpodobnou zpětnou vazbu zvuku a tím horší kvalitu audio přenosu); případně kontrola bluetooth připojení sluchátek atd.;

  • provést kontrolu ovládání software, přepínání oken, otevření chatovacího okna pro řešení problémů, zpětnou vazbu atd.;

  • v dostatečném předstihu uskutečnit testovací hovor v daném softwaru, ve kterém se ověří, všechny klíčové funkce (zvuk, obraz, sdílení plochy a nahrávání). 4


  Pro zabezpečení nahrávání videa se doporučuje dále použít nástroj OBS Studio.5 Tento je nutné mít nainstalován na straně administrátora (resp. osoby, která bude odpovědná za pořízení záznamu). V tomto software bude současně spuštěno samostatné nahrávání po zahájení zkoušky ve vybraném nástroji. Při správném nastavení bude výstupní formát vhodný k uložení do ESSS UK bez dalších úprav. Zároveň se dvojím nahráváním předchází problémům, které mohou vzniknout při pořizovaní záznamů (typicky výpadek wifi, poškozený záznam nahraný v nástroji zkoušky apod).


  V případě, že student nebude mít odpovídající technické vybavení (např. notebook s videokamerou, mikrofonem a reproduktory, připojení k internetu), je možné kontaktovat pro eventuální zapůjčení (kapacita Centra Carolina je však omezená).
  1 Administrátorem může být garant programu, člen komise, nebo tajemnice/tajemník pracoviště, který bude dohlížet především na technickou stránku zkoušky (např. účast veřejnosti, resp. spuštění nahrávaní a následně kontrolovat nevyžádanou manipulaci s nahráváním apod.).


  2 Vypsané termíny k distančnímu zkoušení se počítají do minimálního počtu termínů vypsaných fakultou.


  3 Poznámka: V případě, že rozhodnete zkoušet v nástroji, ke kterému není uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, musíte vždy bezpodmínečně studentovi také sdělit, že může např. docházet ke sdílení jeho údajů třetí straně nebo mimo prostor Evropské unie.


  4 MS Teams umožňuje v nastavení vyzkoušet si testovací hovor bez připojení, ale s ohledem na případné doladění možných technických nedostatků, je doporučeno provést testovací hovor mezi administrátorem a studentem.


  5 Bude doplněn návod


  Poslední změna: 21. duben 2020 12:57 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: