• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Distanční vzdělávání

  Distanční vzdělávání

  Omezení prezenční výuky na vysokých školách dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 představuje významnou výzvu pro zajištění vzdělávací činnosti vysokých škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto vysokým školám doporučuje v maximální možné míře využít nástrojů distančního vzdělávání.


  V záložce Možnosti distanční výuky nejen na UK najdete relevantní materiály, odkazy a doporučení pro zajištění výuky v distanční formě a je vytvořen zejména na základě podkladů poskytnutých samotnými vysokými školami.


  V záložce Pokyny fakult a možnosti online výuky naleznete nejen informace a pokyny jednotlivých fakult týkající se Covid-19, ale především odkazy na různé podpůrné materiály (e-learning, přednášky, prezentace) na jednotlivých fakultách UK.


  Centrum pro podporu e-learningu vám nabízí nový nástroj pro online výuku/komunikaci v reálném čase - videoplatformu ZOOM. Bližší informace o instalaci a podpoře na UK naleznete právě v této záložce.


  Záložka Microsoft Teams nabízí záznam webináře který proběhl ve dnech 18. 3. v českém jazyce a 19. 3. v anglickém jazyce s názvem Microsoft Teams webinář pro potřeby distanční výuky na Univerzitě Karlově. Naleznete zde také návody jak založit přdnášku online a často kladené dotazy.


  Pod záložkou Streamservery naleznete jaké Streamservery jsou na UK dostupné a návod jak vložit video ze streamserveru do kurzu Moodle.


  Předposlední záložka nabízí možnosti služby CESNET a praktické odkazy, které lze pro distanční vzdělávání použít.


  Nabídku webinářů pro UK naleznete v záložce Webináře pro UK. Je zde nabídka webinářů Centra pro podporu e-learningu, ale také webináře, které pořádá UK ve spolupráci s firmou Microsoft.


  Na stránkách MŠMT naleznete plný text týkající se doporučení pro zajištění výuky distanční formou v době omezení činnosti vysokých škol.

  Poslední změna: 25. březen 2020 21:04 
  Sdílet na: