• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Doporučení MŠMT

  MOŽNOSTI OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ A KOMPETENCÍ DISTANČNÍ FORMOU


  Omezení prezenční výuky na vysokých školách v době mimořádné situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 vyvolalo náhlou potřebu dočasně zásadně revidovat podobu vzdělávání. MŠMT připravilo návrh zákona, který v případě schválení poskytne vysokým školám větší flexibilitu pro rychlou transformaci prezenční výuky na distanční. Tento dokument navazuje na návrh zákona (t.č. čekající na schválení Parlamentem) a předkládá vysokým školám soubor doporučení a zdrojů informací k otázce ověřování výsledků učení a kompetencí distančními metodami.


  Text dokumentu vznikl v těsné spolupráci pracovníků ministerstva s odborníky z oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni a České asociace distančního univerzitního vzdělávání a zohledňuje dostupné zahraniční zkušenosti a soubory doporučení.


  Tento text navazuje na již dříve zveřejněný článek věnovaný metodám distančního vzdělávání a online nástrojům pro něj zde. Na rozdíl od něj se v tomto případě zaměřujeme specificky na metody ověřování výsledků učení studujících a kompetencí uchazečů o studium (“hodnocení online”). Celý text najdete zde.


  K výše uvedenému textu byl realizován dne 17. 4. 2020 webinář, jehož záznam naleznete zde.


  Prezentace vystupujících jsou ke stažení zde.


  Druhý webinář MŠMT, který se konal 17. dubna 2020, navázal na téma online hodnocení. Toto téma bylo rozšířeno o ochranu osobních údajů při online hodnocení a byly sdíleny zkušenosti z dalších vysokých škol a fakult. Prezentovány byly zkušenosti s “online proctoring” systémy ze Sorbonnské univerzity. MŠMT rovněž představilo nový „krizový” zákon pro vysoké školství, který 20. dubna 2020 podepsal prezident ČR, jeho metodický výklad a zodpovězeny byly často kladené dotazy.


  Záznam webináře zveřejníme jakmile nám jej poskytne MŠMT.


  Program webináře ke stažení zde.  Poslední změna: 4. květen 2020 10:16 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: