• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  2. fáze: Zahájení zkoušky

  Následující postup je přizpůsoben pro případ zkoušení, kterému nepředchází individuální příprava studenta a zkouška začíná ověřením totožnosti. V případě nutnosti individuální přípravy (tzv. potítka) se postup mírně odlišuje, dle možnosti vybraného nástroje pro zkoušení.


  I. Student a členové komise (příp. také administrátor) se připojí do naplánované online schůzky.


  II. Určený člen komise zahájí státní zkoušku, dle charakteru:

  a) v případě nahrávaní


  • Určený člen komise informuje studenta, že zkouška bude nahrávána a že s nahráváním nesmí nikdo manipulovat. Následně zapne nahrávání distanční zkoušky. Nahrávaní probíhá na 2 místech současně – ve vybraném nástroji a také v OBS Studiu.

  • Zkoušející vyzve studenta, aby si zapnul mikrofon a videokameru, dále aby se identifikoval sdělením vlastního jména a příjmení a dále např. ukázáním občanského či studentského průkazu na kameru.

  • Zkoušející vyzve studenta, aby pomocí své videokamery ukázal své okolí (obkroužení místnosti kamerou, aby byla jistota, že v ní není nikdo jiný, že nemá za počítačem nebo na stole učebnici nebo jiné zařízení atd.).


  b) v případě zajištění veřejnosti


  • Zkoušející vyzve studenta, aby si zapnul mikrofon a videokameru, dále aby se identifikoval sdělením vlastního jména a příjmení a dále např. ukázáním občanského či studentského průkazu na kameru.

  • POZOR! Část prokazování totožnosti musí proběhnout výhradně mezi komisí a zkoušeným bez účasti veřejnosti! V případě zajištění veřejnosti je proto nutné tuto část provést jako první a až následně povolit přístup veřejnosti.

  • Zkoušející vyzve studenta, aby pomocí své videokamery ukázal své okolí (obkroužení místnosti kamerou, aby byla jistota, že v ní není nikdo jiný, že nemá za počítačem nebo na stole učebnici nebo jiné zařízení atd.).

  • Administrátor povolí vstup veřejnosti (čekající v předsálí nástroje), a tímto se uzavírá možnost přidání dalšího člena.


  III. Zkoušející z důvodu následné prokazatelnosti bezpodmínečně vždy sdělí přesné datum a čas zahájení zkoušky.


  IV. Zkoušející vyzve studenta, aby nasdílel celou obrazovku svého počítače, nikoliv jen jednu aplikaci (ověříte viditelností hlavního aplikačního panelu Windows / MacOS / Linux).


  V. Zkoušející vyzve studenta, aby vypnul veškeré spuštěné aplikace či aplikace běžící na pozadí kromě aplikace, ve které probíhá zkouška (možná kontrola přes Správce úloh / Task Manager).


  VI. V případě prokazatelného podvádění ze strany studenta se toto pochybení považuje za disciplinární přestupek.1
  1 Blíže viz např. § 64 zákona o vysokých školách a Etický kodex UK


  Poslední změna: 21. duben 2020 12:54 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: