• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  3. fáze: Průběh zkoušení


  Losování otázky:

  V případě nutnosti losování otázek doporučujeme zachovávat pravidla dle běžných zvyklostí. Losování v tomto případě může provést zkoušející, je však potřebné zajistit jeho nezpochybnitelnost (např. ukázat, že sada otázek je kompletní a losovat před kamerou; losovat elektronickým nástrojem garantovaným fakultou apod.). Losování lze zajistit např. využitím Microsoft Forms (viz Průběh zkoušky v Microsoft Teams).


  Zkoušející si může zobrazit primárně vysílání z kamery studenta a kontrolovat, zda se student nesnaží podvádět (časté uhýbání očí, kdy se student snaží někde něco číst; zda nejsou slyšet v místnosti jiné hlasy; zda se na kameře neobjeví jiná osoba apod.).


  Vybraní členové komise by měli současně kontrolovat sdílenou plochu studentova počítače.


  Po celou dobu zkoušení by měl mít student zobrazenou pouze aplikaci, ve které je zkoušený, anebo textový editor s jeho přípravou na zkoušku, případně jiné povolené aplikace, vyžaduje-li to povaha zkoušky.


  Pro přirozenější prostředí pro studenta se doporučuje, aby si i zkoušející zapnuli své kamery. Student tak může přirozeněji reagovat na dotazy.


  Doporučuje se, aby členové komise, kteří právě nemluví, měli v průběhu zkoušky vypnutý mikrofon a zapínali ho jenom v případě, kdy mají slovo. Dojde-li při distanční zkoušce k rušení zvuku, zkoušející vypne všem kromě sebe mikrofon, informuje o rušení všechny přítomné včetně studenta a požádá je o nápravu. Po nápravě zkoušející požádá studenta, aby si mikrofon znovu zapnul a předá mu zpět slovo.


  V případě ztráty spojení či technických obtíží, které vedou k přerušení zkoušky, se zkoušející v první řadě musí snažit o znovunavázání spojení se studentem. Pokud je zkoušení definitivně přerušeno, je v kompetenci komise určit, zda dosavadní průběh zkoušky vedl k dostatečnému ověření znalostí. Buď proběhlou kontrolu studia standardně vyhodnotí (např. v případě, že již podstatná část proběhla a na jejím základu je možné studenta ohodnotit), nebo bude muset být student zkoušen znovu, případně bude položena náhradní otázka. Není možné, aby termín propadl z důvodu technických problémů, ať už na straně studenta nebo zkoušejících. Fakulta může pravidla specifikovat podle nástroje a průběhu kontroly studia předmětu, ale musí s nimi studenty předem seznámit.


  Po zodpovědění všech otázek zkoušející ukončí zkoušení a v případě nahrávaní státní zkoušky je nahrávaní pozastaveno.


  Hlasování probíhá mimo nahrávaní. K zabezpečení hlasování zkušební komise je možné využít více možností, typicky dle zvolené aplikace ke zkoušení, např.


  • Komise jsi může otevřít vedle zkoušení také online chat, ve kterém může diskutovat/hlasovat. V tomto případě je nutné hlídat, že se skutečně jedná o chat mimo probíhající zkoušky a při hlasování není přítomný i student.

  • Další možností je předem vytvořený Excel soubor se jmény zkoušených v řádcích a členy zkušební komise ve sloupcích. Tento soubor bude přístupný a dopředu sdílený pouze se členy zkušební komise. Při uložení souboru na sdílené úložiště v Office 365 je možné tento dokument souběžně upravovat všemi členy komise.

  • Student je ze skupiny odpojen (dle možnosti nástroje) a po hlasování je opět připojen a je mu sdělen výsledek.


  Při všech způsobech je nutné dbát na to, aby student nebyl při hlasovaní přítomen, resp. aby mu nebyla sdílená tabulka hlasování.


  Při obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce je podle čl. 11 odst. 13 SZŘ UK potřebné uchovat záznam a výsledek hlasování. Tento záznam je proto nutné uchovat i při distančně uskutečňované zkoušce, např. pořízení snímku obrazovky, tzv. printscreen při online hlasovaní v chatu, nebo archivace sdílené tabulky se záznamem hlasování.


  V případě nahrávaní státní zkoušky je nahrávání obnoveno a komise sdělí výsledek studentovi. Po sdělení výsledku studentovi je ukončeno nahrávaní.  Poslední změna: 21. duben 2020 12:39 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: