• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Pedagogické kompetence

  Nabídka kurzů pedagogických kompetencí vychází z Rámce pro efektivní výuku na Univerzitě Karlově. Rámec identifikuje klíčové pedagogické dovednosti a znalosti a rozděluje je do šesti oblastí. Tyto oblasti zahrnují plánování a přípravu výuky, vedení výuky, podporu výuky pomocí digitálních technologií, poskytování zpětné vazby a hodnocení, profesní spolupráci a reflexi výuky a profesní rozvoj vyučujících. Každá z nich obsahuje specifické kompetence, které vyučujícím pomáhají dosáhnout efektivní výuky. Rámec slouží jako orientační mapa pro neustálé zlepšování pedagogické práce a podporu celoživotního vzdělávání učitelů.


  Klikněte na oblast, v níž se chcete rozvíjet, a vyberte si z nabídky kurz přímo pro vás:


  Poslední změna: 22. květen 2024 16:27 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: