• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Podpora výuky prostřednictvím digitálních technologií

  Kurzy zaměřené na podporu výuky prostřednictvím digitálních technologií vám poskytnou návody, jak smysluplně a efektivně zapojovat technologie do vaší výuky a jak vyhodnocovat jejich účinnost, jak efektivně vést distanční výuku, jak vytvářet e-learningové opory a jaké digitální nástroje zvolit pro své výukové cíle. Prolomí také ostych z využívaní umělé inteligence a jiných technologických inovací k podpoře učení studujících.


  Hlavním centrem pro rozvoj kompetencí v tomto pilíři je Ústřední knihovna Univerzity Karlovy:  Kompetence 6. pilíře rozvíjí dílčím způsobem také některé vzdělávací programy našeho centra:


  Poslední změna: 27. únor 2024 11:46 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: