• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Manažerské dovednosti


  1. Time management

  Kurz se věnuje postupům a nástrojům plánování a využití času. Pozornost je zaměřena na rozpoznávání „zlodějů času“, jejich odstraňování, matice plánování času s kvadranty důležitosti a naléhavosti, metody hospodaření s časem, na systém plánování času se zaměřením na dovednosti řídit svůj čas. Kurz sleduje uvědomění si vlastních hodnot a priorit, zvládání svých rolí a cílů v pracovním i v osobním životě.


  Termín: 8.2.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

  Registrace: Zde


  Termín: 23.2.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

  Registrace: Zde


  2. Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci

  Interaktivní kurz sleduje rozvoj sociálně-psychologických dovedností v komunikaci pro pracovní život účastníků, prohloubení sociálně-psychologických kompetencí. Pozornost je věnována typům osobností ve vztahu k práci, pracovnímu chování, stylům komunikace a faktorům komunikace „tváří v tvář“.


  Termín: 13.3.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektor: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

  Registrace: Zde


  Termín: 10.3.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektor: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

  Registrace: Zde


  3. Vyjednávání jako komunikační technika

  Kurz je zacílen na nejpoužívanější vyjednávací styly – konzultativní a poziční vyjednávání a jejich dílčí techniky, kterými lze snáze dosahovat cílů prostřednictvím interakce s druhou stranou. Pozornost je zaměřena na kladení silných otázek, které zvyšují pravděpodobnost dohody v komunikaci, na jednotlivé kroky vyjednávání a na jejich klíčové fáze. Součástí kurzu jsou modelové situace a hry.


  Termín: 18.3.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektor: PhDr. Ivana Šípová, Ph.D.

  Registrace: Zde


  Termín: 8.4.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektor: PhDr. Ivana Šípová, Ph.D.

  Registrace: Zde


  4. Řešení pracovních konfliktů a mediace

  Kurz je zacílen na zvládání pracovních konfliktů. Pozornost je zaměřena na pojetí konfliktu, jeho zdroje, strategie (styly) řešení konfliktů, vedení konfliktního rozhovoru, předcházení konfliktům a rovněž na využití a zásady mediace při řešení pracovních konfliktů.


  Termín: 14.4.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

  Registrace: Zde


  Termín: 28.4.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

  Registrace: Zde


  5. Faktory pracovní zátěže a zvládání pracovního stresu

  Kurz je zaměřen na identifikaci základních faktorů pracovní zátěže a jejich specifikaci, na fyziologické reakce typické pro stresové situace a na techniky jejich zvládání či odbourání. Kurz je zacílen na zvýšení všímavosti účastníků vůči funkčním způsobům zvládání stresových situací a na práci s osobní energií ke zvládání náročných situací v pracovním životě.


  Termín: 12.5.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

  Registrace: Zde


  Termín: 23.3.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektor: PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

  Registrace: Zde


  6. Leadership

  Kurz se zaměřuje na styly vedení, na jejich výhody a nevýhody pro vedoucího i pro jeho tým. Sledováno je uvědomění si vlastního stylu, jeho silných stránek a potenciálu k rozvoji. Dalšími tématy kurzu jsou „smyčka“ úkolování, její dílčí kroky a návody k jejímu efektivnímu zvládnutí, sdělování cílů a vizí, práce s námitkami při úkolování a kontrolní mechanismy.


  Termín: 17.2.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektorka: PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

  Registrace: Zde


  Termín: 2.3.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektorka: PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

  Registrace: Zde


  7. Projektové řízení

  Kurz je zacílen na klíčové parametry projektového řízení. Věnuje se jednotlivým fázím projektu, základním nástrojům a technikám, problematice integrace projektu v prostředí jeho realizace (v organizaci) a marketingu projektu pro jeho akceptování. Představena jsou rovněž témata strategie řízení projektu.


  Termín: 1.2.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektor: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

  Registrace: Zde


  Termín: 13.4.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektor: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

  Registrace: Zde


  8. Personální činnosti vedoucího pracovníka, personální rozhovory s podřízenými

  Kurz se věnuje personální práci vedoucího pracovníka, dílčím personálním procesům a aktivitám, pracovní motivaci a stimulaci pracovníků. Důraz je kladen na vedení personálních rozhovorů s podřízenými (výběrový rozhovor, rozhovor při nástupu pracovníka, rozhovory v průběhu adaptace pracovníka, hodnotící rozhovor, disciplinární rozhovor, rozhovor s odcházejícím pracovníkem, propouštěcí rozhovor).


  Termín: 21.4.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

  Registrace: Zde


  Termín: 5.5.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

  Registrace: Zde  9. Právní minimum

  Kurz je zaměřen na základní oblasti pracovního práva. Cílem je seznámit vedoucí zaměstnance s právy a povinnostmi zaměstnavatele, vedoucích i řadových zaměstnanců, které vyplývají s platných právních předpisů, včetně úpravy vzniku a zániku pracovního poměru, úpravy pracovní doby, odměňování, překážek v práci a dovolené.


  Termín: 15.3.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

  Registrace: Zde


  Termín: 26.4.2022

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

  Registrace: Zde


  10. Odemykání lidského potenciálu - úvod

  Úvod do teorie talentů a silných stránek. základní principy fungování našeho mozku a emocí. Každý z nás má obrovský potenciál, ale málokdo ho dokáže využít. Nalezení své osobní výjimečnosti je krokem k poznání své mise, která se v této metodice založená právě na silných stránkách.


  Termín: 15.2.2022

  Čas: 9.00 - 13.00 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: Jan Mühlfeit

  Registrace: Zde


  11. Odemykání lidského potenciálu – práce s energiemi a flow

  Jak pracovat s naší energií (fyzickou, mentální, emocionální, spirituální). Jak se dostat do stavu flow, kde člověk podává optimální výkon i v těžkých podmínkách, protože využívá svůj přirozený talent - rozšíření konceptu FLOW

  (příklady z praxe).


  Termín: 17.2.2022

  Čas: 9.00 - 13.00 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: Jan Mühlfeit

  Registrace: Zde


  12. Budování úspěšných týmů

  Základy sebepoznání a poznání- kdo jsme a jakým způsobem fungujeme, abychom mohli lépe porozumět ostatním.

  Kombinace silných a slabých stránek jednotlivých členů týmu – týmová synergie.


  Termín: 15.3.2022

  Čas: 9.00 - 13.00 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: Jan Mühlfeit

  Registrace: Zde


  13. Pozitivní leadership

  Efektivní vedení lidí a základy pozitivního leadershipu. Jaký je smysl vaší organizace/vašeho týmu - jaká je mise organizace. Co to je vize a jakým způsobem se lidé inspirují (inspirace vs. motivace). Unikátní koučovací technika pro koučování U-Grow (z bestselleru Pozitivní Leader).


  Termín: 17.3.2022

  Čas: 9.00 - 13.00 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: Jan Mühlfeit

  Registrace: Zde


  14. Neporazitelná mysl

  Jak uspět ve světě, kde konstantou je neustálá změna. Jak lépe kontrolovat svou mysl a uplatňovat techniky mentální odolnosti jako je dech,

  vizualizace, interní dialog a inspirace. Jak nejlépe pracovat se svým podvědomím.


  Termín: 19.4.2022

  Čas: 9.00 - 13.00 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: Jan Mühlfeit

  Registrace: Zde


  15. Mentální odolnost

  Jak budovat mentální odolnost a vystoupit z komfortní zóny. Podávání optimálního výkonu i v náročných podmínkách.


  Termín: 21.4.2022

  Čas: 9.00 - 13.00 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: Jan Mühlfeit

  Registrace: Zde


  16. Budování vašeho osobního brandu

  Strategie budování osobního brandu, jak budovat svoji osobní značku, definovat svůj vlastní autentický příběh a jak ho komunikovat.

  V jakém světě žijeme – svět je překomunikován, ale má problémy se soustředěním. Jaké brandy existují z pohledu minulost/současnost. Co je charisma a jak na něm zapracovat.


  Termín: 17.5.2022

  Čas: 9.00 - 13.00 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: Jan Mühlfeit

  Registrace: Zde


  17. Mindfulness

  Základní techniky Mindfulness – bytí v přítomném okmažiku, meditace. Práce s naším dechem, myslí a tělem


  Termín: 19.5.2022

  Čas: 9.00 - 13.00 hod.

  Místnost: MS Teams

  Lektoři: Jan Mühlfeit

  Registrace: Zde


  Poslední změna: 20. leden 2022 13:18 
  Sdílet na: