• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Školení v oblasti pracovních cest a cestovních náhrad


  Seminář je určen všem, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti v oblasti pracovních cest a cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách. Podrobně budou vysvětleny základní principy a postupy při poskytování cestovních náhrad, objasněno při kterých cestách se cestovní náhrady poskytují (co je a co není pracovní cesta), jak se prokazuje či zjišťuje výše jednotlivých druhů cestovních náhrad, tj. náhrad jízdních výdajů (vč. používání soukromých vozidel), výdajů za ubytování, nutných vedlejších výdajů, stravného a zahraničního stravného (vč. vlivu bezplatně poskytnuté stravy) a kapesného, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší. Objasněny budou postupy při přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance, které má podstatný vliv na výši cestovních náhrad. Připomenuty budou základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě, jako je určení podmínek konání pracovní cesty, poskytování záloh na cestovní náhrady, jejich vyúčtování a vypořádání náhrad se zaměstnancem vč. použití kurzů k přepočtům měn, a to i při použití soukromých platebních karet k úhradách výdajů v zahraničí


  Poslední změna: 3. říjen 2023 13:59 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: