• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Zpětná vazba a hodnocení

  Velmi důležitou součástí vyučovacího procesu je poskytování zpětné vazby na výkony studujících. V rámci našich kurzů se snažíme odpovídat na otázky, jak spravedlivě a transparentně hodnotit, zda byly naplněny požadavky předmětu, jak vybírat a připravovat formy hodnocení, aby odpovídaly stanoveným výsledkům učení a zajišťovat či jak konstruktivně formulovat zpětnou vazbu studentům, aby byla konkrétní, motivující a přispívala k jejich růstu. Zaměřujeme se také na podporu otevřené komunikace a vytváření prostředí, ve kterém jsou chyby vnímány jako součást procesu učení.


  Poslední změna: 27. únor 2024 11:44 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: