• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Reflexe výuky a profesní rozvoj vyučujících

  Profesní rozvoj je kontinuálním procesem, nezastupitelnou roli v něm hraje reflexe vlastní práce. V rámci kurzů tak budeme rozvíjet strategie vlastního sebehodnocení a stanovování si cílů pro vlastní rozvoj v souladu s aktuálními pedagogickými trendy. Zaměříme se také na budování dovedností, jak vyhodnocovat, zda studující dosáhli stanovených výsledků učení či jak přistupovat ke studentským dotazníkům a zpětné vazbě od kolegů, aby nám umožnily získávat různé pohledy na vlastní pedagogickou práci a nacházet nové způsoby, jak vyučovat efektivnější a interaktivnější.


  Poslední změna: 27. únor 2024 11:44 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: