• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Vedení výuky

  V kurzech zaměřených na vedení výuky se zaměřujeme na dovednosti a strategie, jež vám pomohou motivovat studenty k tomu, aby se aktivně zapojili do učení, usilovali o dosažení stanovených cílů a současné přijímali odpovědnosti za vlastní učení. Získáte dovednosti pro vytváření bezpečného prostředí, které podporuje spolupráci, kritické myšlení a řešení problémů a v němž se studující nebojí svobodně vyjadřovat své myšlenky, experimentovat a učit se z chyb bez obavy z negativního hodnocení. Kurzy se zaměřují také na podpoření individuálního přístupu ke studentům či na neočekávané situace, které by mohly nastat během výuky.


  Poslední změna: 27. únor 2024 11:40 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: