• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Profesní spolupráce

  V posledních letech je oprávněně zdůrazňována role síťování mezi vyučujícícmi. Snažíme se tedy otevírat prostor pro diskuzi o výuce s kolegy a kolegyněmi v rámci Univerzity Karlovy, vzájemné sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe a vzájemnou inspiraci. Naším cílem je budovat na univerzitě vstřícné a podpůrné prostředí, ve kterém vyučující vědí, kam se obrátit o pomoc či radu a dokaží pracovat s konstruktivní zpětnou vazbu svých kolegů a kolegyň a sami ji poskytovat.


  Poslední změna: 27. únor 2024 11:45 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: