• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Microsoft Teams

  Microsoft Teams je aplikace pro spolupráci, která umožňuje např. odesílat textové zprávy, komunikaci s hlasem a s videem, sdílení plochy, možnost záznamu komunikace, prostor pro skupiny (společné dokumenty, správa úkolů...). Zaměstnanci a studenti UK mají k této službě přístup prostřednictvím uživatelského účtu Centrální autentizační služby (CAS).


  Výhody:


  • podpora z Centra pro podporu e-learningu Univerzity Karlovy

  • sdílení obrazovky

  • chat ve skupině a chat s jednotlivcem

  • velké množství studentů ve skupině (max. 250 studentů pro online schůzku)

  • student si nemusí instalovat aplikaci, zkoušky se může zúčastnit pomocí vygenerovaného linku, který si otevře pomocí webového vyhledávače (nedoporučuje se při státní zkoušce)

  • v případě nutnosti je možnost nahrávat online vysílání/zkoušení (u běžných kontrol studia po dohodě se všemi účastníky online schůzky, u státních závěrečných zkoušek dle podmínek uvedených v zákoně o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (dále jen „zákon“)

  • možnost vypnout mikrofon účastníkům při přednášce, aby nebyl rušen ten, kdo právě mluví

  • umožňuje zkoušení v reálném čase (vhodné především k individuálnímu zkoušení)

  • možnost tzv. „zvednuté ruky“, která nahrazuje přihlášení se ve třídě

  • při využití MS Forms umožňuje tajné hlasování (Při sdílení hlasování v chatu všem účastníkům schůzky!)

  • 9 (3x3) souběžných streamů videa při schůzce


  Nevýhody:


  • Přihlašování pod různými účty (typicky fakultní účet jmeno_prijmeni@fakulta.cuni.cz a univerzitní účet (dále UK) cislo_osoby@.cuni.cz) může vést k odlišným právům, k využívání jednotlivých možností v týmech i při online schůzce.

   Příklad: Když vytvoříme schůzku pod UK přihlášením cislo_osoby@.cuni.cz a pozveme všechny členy pod UK účtem cislo_osoby@.cuni.cz, tak osoba s 2 účty má dvě možnosti:

   a) po přihlášení UK účtem cislo_osoby@.cuni.cz uvidí schůzku ve svém MS Teams kalendáři;

   b) po přihlášení fakultním účtem jmeno_prijmeni@fakulta.cuni.cz ve svém MS Teams kalendáři tuto schůzku neuvidí.
  Podpora pro MS Teams od Univerzity Karlovy:

  Kontakt na helpdesk: teams-podpora@cuni.cz

  Kontakt v případě problémů s autentifikací: Bc. Aleš Houdek; Ing. Martin Řepa


  Support for MS Teams from Charles University:

  Helpdesk: teams-podpora@cuni.cz

  Issues with authentication: Bc. Aleš HoudekIng. Martin Řepa


  FAQ k MS TEAMS najdete zde.
  Poslední změna: 27. květen 2020 14:50 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: