• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Nástroj pro distanční zkoušení pomocí testů

  MOODLE

  Moodle Test – celouniverzitní instalace Moodle na UK https://dl.cuni.cz/moodle/

  Modul test v LMS Moodle je velmi flexibilní nástroj, který má široké použití a dá se využít i k distančnímu testování. Je však dobré dodržet některá opatření, která přispějí k eliminaci podvodného jednání ze strany studentů.


  Je nutné omezit přístup do testu na určitý čas a hodinu a v ideálním případě přístup do testu podmínit znalostí hesla. Též je vhodné studentovi umožnit pouze jeden pokus absolvování testu při jedné zkoušce. Pro složení testu je též možné stanovit časový limit odpovídající časové náročnosti zadaných otázek. Test v Moodle umožňuje zadávání různých druhů testových otázek. Ne všechny jsou ale vhodné pro online testování ve vysokoškolské výuce. „V kontextu vysoké školy je nejvýhodnější založit test na otázkách s jednou nejlepší odpovědí. Pro menší skupiny je možné doplnit o otevřené otázky.“ [1] Naopak otázky s mnohočetným výběrem odpovědi autoři knihy Testování při výuce medicíny nedoporučují používat vůbec, „neboť to přináší řadu těžko odhadnutelných problémů.“


  Velkou výhodou online testů v Moodle je možnost zadávání náhodných otázek z banky úloh. Učitel by si měl připravit dostatek úloh se stejnou obtížností k jednotlivým tématům, která budou testována. Pro sestavení testu pak může využít výběr několika náhodných otázek z každého tématu. Tímto způsobem lze docílit toho, že test sestavený z náhodných otázek bude mít velké množství různých variant a bude statisticky velmi nepravděpodobné, aby dva studenti měli shodné zadání testu.


  Další výhodou tohoto typu online testů je automatické vyhodnocení odpovědí studenta. Student je seznámen s výsledkem testu prakticky ihned po jeho odevzdání. Je však žádoucí, aby si učitel rozmyslel, zda se student dozví, kromě ověření správnosti svých odpovědi a svého bodového (procentuálního) zisku i správné odpovědi na testové otázky, které odpověděl chybně. Pro zamezení možnosti podvádění není doporučeno studenta seznámit se správnými odpověďmi na testové otázky.


  Výhody:

  • časové omezení pokusu,

  • nastavení hesla,

  • automatické vyhodnocení,

  • možnost zadávání náhodných úloh z banky úloh.


  Nevýhody:

  • časová náročnost přípravy testu a tvorby banky úloh,

  • možnost opisování nelze zcela vyloučit,

  • z kapacitních důvodů systému Moodle není doporučeno testování velkých skupin (nad 50 studentů zároveň)


  V případě dotazů nebo pro získání podrobnějších informací se obracejte na podporu Moodle e-mailem:


  [1] Štuka Č, Vejražka M., Martinková P., Trnka J, Komenda M.; Testování při výuce medicíny, Praha, Karolinum, 2013, dostupné online: https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:Testy#Typy_ot.C3.A1zek_a_jejich_vytv.C3.A1.C5.99en.C3.AD


  Poslední změna: 8. duben 2020 12:04 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: