• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Nástroj pro ověřování a hodnocení písemných prací

  Turnitin

  Turnitin je platforma pro rozvoj akademické psaní a jeho kontrolu. Je výhodný tam, kde se hodnotí písemné seminární práce.


  Je integrován do prostředí Moodle UK. Pro hodnocení seminárních prací nabízí nejen kontrolu originality, ale také nástroje pro možné komentování částí textu i celkové hodnocení. Celkové hodnocení je možno nahrát přímo v Turnitinu, což může přinést úsporu času, umožňuje vložit emoční zabarvení do hodnocení a oživí zájem studentů o zpětnou vazbu od pedagoga.


  Turnitin umožňuje i metodu peer review, tedy vzájemného hodnocení prací ve skupině studentů.


  Bližší informace zde.


  Výhody:

  • preventivní didaktický aspekt zabraňující plagiarismu

  • kontrola originality práce proti veřejných zdrojům na internetu (např. http://seminarky.cz) a repozitářům kvalifikačních prací českých škol

  • zakoupené licence Univerzitou Karlovou a podpora z Centra na podporu e-learningu

  • studenti se seznámí s protokolem hodnocení dříve než po odevzdání své práce

  • jednotné místo pro ukládání prací (nikoliv opakované mailové odeslání)

  • ukládáním seminárních prací UK se postupně doplňuje znalostní databáze v českém jazyce

  • licence na UK dostupná v dostatečném množství, není nutný dodatečný finanční support


  Nevýhody:

  • není integrována automatická kontrola českého pravopisu

  • neumožňuje systém revizí v textu jako např. MS Word, ale pouze komentáře


  Podpora na UK viz  Poslední změna: 8. duben 2020 12:09 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: