• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  1. fáze: Příprava na zkoušení

  1. fáze: Příprava na zkoušení


  Vytvoření termínu na zkoušku


  MS Teams má pro vytvoření online schůzky několik možností, doporučujeme možnost založení prostřednictvím kalendáře a tlačítka „Nová schůzka“ (viz návod Vytvoření a nastavení schůzky v MS Teams). Při plánování termínů je možné zvážit počet zkoušených studentů a dle preferencí vytvořit online schůzku dvěma způsoby:


  1) Vytvořit separátní online schůzku / zkoušku pro každého zkoušeného studenta (tj. každý student bude mít svoji vlastní online schůzku odpovídající termínu a času státní zkoušky).


  • Výhodou tohoto způsobu je, že každý student má svůj vlastní jedinečný odkaz na schůzku, do které se nebudou přihlašovat další studenti v pořadí a nebude tak docházet k rušení.

  • Další výhodou je, že v případě nahrávaní vznikne jedno video dostupné (ke zhlédnutí – viz dále) pouze tomuto studentovi.

  • V případě zajištění veřejnosti je nutné dbát, aby byly zveřejněné odkazy na všechny online schůzky.

  • Komise a ostatní účastníci zkoušky se musí vždy přihlásit do nové schůzky.


  Návod pro vytvoření separátní schůzky naleznete zde.


  2) Vytvořit spojenou online schůzku / zkoušku pro všechny zkoušené studeny v jednom termínu (tj. všichni studenti se budou postupně připojovat do společné schůzky).


  • Je nutné zabezpečit orientační časový harmonogram přihlašování studentů.

  • Nevýhodou je, že v případě nahrávání je nutné dbát na vytvoření oddělených videí pro každého studenta zvlášť. Také jsou všechna videa přístupná všem účastníkům konference.

  • Při zajištění veřejnosti stačí zveřejnit pouze jeden odkaz na státní zkoušku.

  • Komise a ostatní účastnící zkoušky jsou po celý čas přihlášení pouze v jedné schůzce.


  Kontrola technických podmínek


  Zkoušející/administrátor nastaví v Možnosti schůzky / Meeting options, aby pouze student a zkoušející byli v roli prezentátora a mohli tedy sdílet plochu, řídit schůzku atd., a dále aby pouze lidé z organizace mohli být automaticky vpuštěni z předsálí (aby se do schůzky nepřipojoval někdo anonymně bez pozvání) – viz návod Vytvoření a nastavení schůzky v MS Teams.


  V pozvánce na online schůzku je třeba, kromě obecných pravidel (viz výše), informovat studenta o následujícím:


  • Aplikaci MS Teams si student musí předem nainstalovat.

  • Do lokální aplikace MS Teams musí být student přihlášen svým Office , (např. ) – viz návod na přihlášení do MS Teams.

  • Student si v MS Teams může sám zkusit testovací hovor (viz nápověda) – tento hovor nenahrazuje možnost testovacího hovoru s administrátorem zkoušky.


  Návod k nastavení kamery a mikrofonu naleznete zde.

  Poznámka: Ke schůzce se lze připojit také v podporovaném webovém prohlížeči Chrome nebo Edge, ale student pak nebude moci současně používat kameru a sdílet obsah obrazovky svého počítače. Je proto důrazně doporučeno mít aplikaci MS Teams předem nainstalovanou. Při zajištění veřejnosti si však účastníci mimo komise a studenta nemusí instalovat aplikaci.


  Nahrávání: Nahrává-li se v MS Teams, je nahrávka automaticky uložena do služby Microsoft Stream v MP4 formátu a zpřístupněna i studentovi. Po ukončení nahrávání záznamu v MS Teams a jeho uložení do služby Stream je potřeba, aby administrátor schůzky studentovi odebral přístup k záznamu nebo administrátor záznam ze služby Stream stáhnul a následně ho ve Stream vymazal, čímž se záznam znepřístupní i studentovi. Detaily k práci s Microsoft Stream viz nápověda zde.


  Nahrávání probíhá současně v OBS Studiu na lokálním počítači administrátora/zkoušejícího, aby se tak předešlo úmyslnému či nechtěnému vypnutí nahrávání studentem či zkoušejícím nebo případným technickým potížím se zpracováním nahrávky na straně Teams.  Poslední změna: 24. duben 2020 08:55 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: