• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Vzdělávací program pedagogických dovedností (LS AR 2022/2023)

  Zatímco učitelé na středních, ale i základních školách musí projít důkladnou didaktickou přípravou, u vysokoškolských učitelů to vesměs požadováno není. Přitom začít vyučovat bez odborné přípravy není vůbec snadné; někdy to může být dokonce mimořádně obtížné. A právě proto existuje tento kurz. Ať už vás výuka teprve čeká a chcete se na ni s předstihem dobře připravit, nebo už učíte a chtěli byste svoji výuku posunout na vyšší úroveň, nabízíme vám kurz, který vám pomůže toho dosáhnout. Vychází nejen z letitých zkušeností, které mají s výukou a školením jeho lektoři, ale také z evidence-based přístupů k vysokoškolské výuce. Začneme úvodním, den a půl trvajícím intenzivním setkáním, na které pak ještě dvakrát navážeme, a to půldenním setkáním vždy zhruba po měsíci. Účastníci kurzu tak budou mít čas na to si poznatky a inspirace z kurzu vyzkoušet a následně se podělit o to, jak se jim to dařilo, a během celého kurzu hledat, jak dále mohou svoji výuku vylepšit.


  Kurz účastníkům nejen přiblíží stěžejní poznatky vysokoškolské didaktiky založené na evidence-based přístupu, ale umožní jim i přicházet s vlastními otázkami či tématy a společně na ně hledat odpověď. Po jeho absolvování budou absolventi schopni daleko lépe a reflektovaněji naplánovat svoji výuku i celý kurz, budou obeznámeni se základy efektivní výuky, vyzkouší si celou řadu výukových metod a naučí se, podle čeho vybrat tu nejvhodnější. V neposlední řadě pak odejdou s výrazně posíleným učitelským sebevědomím. Během kurzu jim také bude nabídnuta možnost, že se jeden z lektorů přijde podívat přímo na jejich hodinu a bude připraven si s nimi o ní popovídat.


  Kurz je určen primárně pro doktorandy a začínající akademické pracovníky Univerzity Karlovy (v případě zájmu je možná účast i zkušenějších pedagogů UK).  Lektoři:

  Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

  Zabývá se obecnou didaktikou, kvalitou pedagogické praxe, andragogikou a profesním rozvojem pedagogických pracovníků. Vystudovala Fakultu chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Působí jako odborná asistentka na obou zmíněných školách, výukově i výzkumně se věnuje kromě obecné didaktiky též mentoringu začínajících učitelů. Vede kurzy didaktických dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele.


  PhDr. Radka High, Ph.D.

  Zabývá se pedagogickou a školní psychologií, zejména otázkami motivace k učení, vzděláváním nadaných žáků a dále vzděláváním akademických pracovníků. Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PedF UK a na katedře učitelství Vysoké školy chemicko-technologické. Vede kurzy pedagogických dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele, zabývá se poradenstvím pro akademiky, ale též pro pracovníky v podnikové sféře.


  JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

  Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.  I. běh

  Forma programu: PREZENČNÍ

  Datum a čas:

  Úvodní bloková výuka:

  pondělí 6. 2. 2023 (9:00 -17:00 hod.) a úterý 7. 2. 2023 (9:00 -12:30 hod.)

  První navazující setkání: středa 8. 3. 2023 (13:00 - 16:30 hod.)

  Druhé navazující setkání: středa 19. 4. 2023 (13:00 - 16:30 hod.)

  Místo konání: RUK, Zelená posluchárna (místnost č. 141), Celetná 20, Praha 1

  REGISTRACE: byla ukončena, program běží!  II. běh

  Forma programu: PREZENČNÍ

  Datum a čas:

  Úvodní bloková výuka:

  pondělí 24. 4. 2023 (9:00 -17:00 hod.) a úterý 25. 4. 2023 (9:00 -12:30 hod.)

  První navazující setkání: pondělí 15. 5. 2023 (9:00 - 12:30 hod.)

  Druhé navazující setkání: středa 31. 5. 2023 (13:00 - 16:30 hod.)

  Místo konání: RUK, Zelená posluchárna (místnost č. 141), Celetná 20, Praha 1


  REGISTRACE: ZDE


  Účast v programu je zdarma.


  V případě dotazů nás kontaktujte na:  Poslední změna: 7. březen 2023 11:40 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: