• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  1. fáze: Příprava na zkoušení

  1. fáze: Příprava na zkoušení


  Vytvoření termínu na zkoušku


  V případě výběru tohoto nástroje je důležité dbát na včasnou rezervaci tzv. konferenční místnosti. Tuto rezervaci je nutné provést před vyhlášením termínu státních zkoušek. Pro zajištění rezervace se obraťte na Centrum pro podporu e-learningu: . K testovacím účelům můžete využít místnost zde.


  Po potvrzení rezervace je nutné v prostředí Adobe Connect vytvořit a nastavit parametry konferenční místnosti, viz zde. Vytvořením konferenční místnosti zabezpečíte prostor, kde může probíhat zkoušení v různých dnech a časech, do doby, kdy organizátor schůzky danou konferenční místnost neuzavře. To znamená, že studenti se VŽDY přihlašuji do jedné schůzky pomocí STEJNÉHO odkazu, na základě předem určeného harmonogramu. Je proto nutné dbát na dostatečné časové rezervy mezi jednotlivými zkouškami.


  V nastavení schůzky zvolte přístup „Pouze pro registrované uživatele nebo schválené hosty“: tento přístup umožní automatické přihlášení pomocí zaslaného odkazu každému uživateli, který má přístup do CAS. Organizátor konference, tzv. hostitel, může také schválit kohokoliv, kdo se přihlásí pomocí odkazu, a to i bez přístupových údajů k CAS.


  V případě, že jste zvolili možnost nahrávaní zkoušky (bez zajištění veřejnosti), můžete zvolit také přístup: „Pouze pro registrované uživatele (přístup hostům je blokován)“. Tato možnost zabezpečí, že se do konferenční místnosti bude moci přihlásit pouze uživatel s účtem CAS.  Kontrola technických podmínek


  V pozvánce na online schůzku je třeba, kromě obecných pravidel (viz výše), informovat studenta o následujícím:


  • Aplikaci Adobe Connect si student musí předem nainstalovat.

  • Do vytvořeného konferenční místnosti v Adobe Connect se student hlásí svým uživatelským účtem CAS.


  Zkoušející /administrátor (ten, který vytvořil danou místnost) je tzv. „hostitelem“ a má nejširší práva v rámci nastavení dalších možností. Hostitel může:


  • přidělovat práva dalším účastníkům schůzky (může změnit hosta na přednášejícího nebo na hostitele);

  • zapnout nahrávaní /pozastavení / vypnutí nahrávaní videa (žádný jiný člen schůzky nemůže s videem manipulovat);

  • povolit dalším účastníkům vstup do konferenční místnosti v průběhu schůzky (resp. vyřadit účastníka z dané zkoušky).


  NAHRÁVÁNÍ: Nahrává-li se v Adobe Connect, je nahrávka automaticky uložena do služby Adobe Connect (webové rozhraní) a zpřístupněna pouze tvůrci místnosti. Návod k zapnutí nahrávaní najdete zde.


  Nahrávání probíhá současně v OBS Studiu na lokálním počítači administrátora/zkoušejícího, aby se tak předešlo úmyslnému či nechtěnému vypnutí nahrávání studentem či zkoušejícím, nebo případným technickým potížím se zpracováním nahrávky na straně Adobe Connect.  Poslední změna: 24. duben 2020 08:51 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: