• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Jak dobře vést praxe studentů?

  Anotace

  Vysokoškolská výuka už není, co bývala. Namísto dlouhých teoretických výkladů od katedry dnes řada učitelů zařazuje do svých seminářů, ale i přednášek praktické úkoly. Mnozí zjišťují, že je pak učení víc baví, pozitivní ohlasy pak přicházejí rovněž ze strany studentů. Přesto ale i velmi prakticky orientovaná výuka naráží na své meze. Jak ve třídě plné podobně starých studentů „nasimulovat“ setkání se skutečným klientem z masa a kostí (se spoustou reálných problémů a otázek)? Jak zpřítomnit kulturu nemocnice, laboratoře či odboru na ministerstvu? Jak studenty nepozorovaně vystavit skutečným odborným morálním dilematům, která na ně jejich profese jistě přichystá? To je zkrátka nutné zažít „na místě samém“. Proto řada učitelů své studenty posílá na praxe. Aby pro ně ovšem praxe byly opravdu přínosné, je třeba je na ně jednak dobře připravit, jednak jim pomoci pracovat se zkušeností, kterou na praxích získají (a to během praxe i po jejím skončení). Těmto otázkám se budeme věnovat ve zmíněném programu. Sdíleny budou příklady dobré i špatné praxe a hledány odpovědi na otázky, které do semináře účastníci vnesou.


  Program je vhodný jak pro učitele, kteří by s vedením praxí rádi začali, tak pro ty, kteří by rádi své vedení studentských praxí dále zlepšili.


  Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

  Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.


  Forma: prezenční  Je možné se přihlásit jako zájemce: zde

  V případě vypsání dalšího termínu programu, budete informováni.  Účast v programu je zdarma.


  V případě dotazů se obracejte na:  Poslední změna: 3. říjen 2023 17:07 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: