• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti (kurz pro pokročilé učitele)

  Anotace:

  Učitelé jsou sice neustále mezi lidmi, ale před třídou zpravidla stojí sami. Sami také své hodiny chystají a zpravidla i reflektují. O to důležitější je setkávat se s jinými učiteli a v bezpečném, otevřeném a inspirativním prostředí sdílet vlastní zkušenosti, formulovat otázky a čerpat inspiraci. V rámci tohoto půldenního programu vytvoříme vhodný prostor pro tyto otázky, zkušenosti i inspirace. Pakliže se nevyskytnou naléhavější otázky od účastníků programu, budeme společně hledat odpovědi mimo jiné na tyto: Jak motivovat své studenty? Jak zadat domácí práci, aby ji studenti udělali? Jaké moderní technologie má smysl do svých hodin pouštět?


  Program je uskutečňován v prezenční formě a je určen pro zkušené pedagogy, kteří mají minimálně pět a více let pedagogické praxe.  Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

  Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.  Forma: PREZENČNÍ


  Registrace byla ukončena.

  V případě dotazů či zájmu o program se obracejte na:


  Účast v programu je zdarma.  Poslední změna: 10. listopad 2022 14:09 
  Sdílet na: