• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti (kurz pro pokročilé učitele)

  Anotace:

  Učitelé jsou sice neustále mezi lidmi, ale před třídou zpravidla stojí sami. Sami také své hodiny chystají a zpravidla i reflektují. O to důležitější je setkávat se s jinými učiteli a v bezpečném, otevřeném a inspirativním prostředí sdílet vlastní zkušenosti, formulovat otázky a čerpat inspiraci. V rámci tohoto půldenního programu vytvoříme vhodný prostor pro tyto otázky, zkušenosti i inspirace. Pakliže se nevyskytnou naléhavější otázky od účastníků programu, budeme společně hledat odpovědi mimo jiné na tyto: Jak motivovat své studenty? Jak zadat domácí práci, aby ji studenti udělali? Jaké moderní technologie má smysl do svých hodin pouštět?


  Výsledky učení - na konci setkání budou účastníci schopni:


  • ještě lépe než dosud reflektovat své vlastní pedagogické dovednosti a stanovit si, jak by je dále chtěli rozvíjet

  • uvést několik příkladů aktivit či postupů, které jim pomohou ještě lépe motivovat a aktivizovat své studující

  • zformulovat vlastní otázky, které mají ve vztahu ke své výuce a svým studujícím

  • vysvětlit, proč má smysl sdílet se svými kolegy a kolegyněmi své pedagogické zkušenosti a otázky a společně na ně hledat odpovědi, a to i s lidmi z jiných oborů

  • ještě lépe než dosud rozhodnout, zda zapojovat moderní technologie do své výuky a jak to dělat efektivně

  • vysvětlit, proč takováto setkání posilují profesní identitu, učitelské sebevědomí a motivaci kvalitně vyučovat.


  Program je zacílen na pilíře 2 a 4 Rámce pro efektivní výuku na UK, s ohledem na konkrétní složení účastníků a jejich potřeby se částečně věnujeme i pilířům 3, 4 a 5.


  Program je uskutečňován v prezenční formě a je určen pro zkušené pedagogy, kteří mají minimálně pět a více let pedagogické praxe.


  Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

  Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.


  Forma: PREZENČNÍ

  Termín: Program proběhl


  Mám zájem o účast v programu!

  Přihlaste se jako zájemce o účast v programu a bude Vám zaslána zpráva, jakmile bude vypsán nový termín programu.  Účast v programu je zdarma.


  V případě dotazů se obracejte na:  Zpětná vazba a reflexe účastníků předchozích běhů:

  „Je to dobře investovaný čas, pokud potřebujete získat nové impulsy, nakopnout nebo si vyhradit prostor na přemýšlení o své výuce."

  „Velmi doporučuji učitelům, kteří mají s výukou zkušenosti, zamýšlí se nad svým učením a chtěli by jej ještě zlepšit."

  „Šla jsem si na program pro inspiraci, jak mohu výuku vylepšit. Inspiraci jsem v každém případě získala, dozvěděla jsem se zajímavé možnosti."

  „Bylo to skvělé, prakticky orientované, je jasné, co a jak převést do praxe. "

  „Veliký dík patří skvělému lektorovi, který byl empatický, zkušený a měl cit pro situaci při diskusích. Děkuji za inspirativní odpoledne!"

  „Děkuji za výborný a podnětný seminář. Řadu tipů využiji ve výuce.“

  „Děkuji moc za možnost účasti na programu, který pro mne byl velmi přínosný a z některých témat budu aplikovat poznatky již v novém letním semestru.“

  „Velmi dobrý kurz. Inspirující. Určitě ho doporučím kolegům.“

  „Program překonal mé očekávání a poskytl mi zajímavé podněty.“

  „Ráda jsem se setkala s kolegy z jiných fakult,  pomohly mi postřehy, že se potýkají často s podobnými problémy.


  Poslední změna: 24. duben 2024 13:54 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: