• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti (kurz pro pokročilé učitele)

  Anotace:

  Učitelé jsou sice neustále mezi lidmi, ale před třídou zpravidla stojí sami. Sami také své hodiny chystají a zpravidla i reflektují. O to důležitější je setkávat se s jinými učiteli a v bezpečném, otevřeném a inspirativním prostředí sdílet vlastní zkušenosti, formulovat otázky a čerpat inspiraci. V rámci tohoto půldenního programu vytvoříme vhodný prostor pro tyto otázky, zkušenosti i inspirace. Pakliže se nevyskytnou naléhavější otázky od účastníků programu, budeme společně hledat odpovědi mimo jiné na tyto: Jak motivovat své studenty? Jak zadat domácí práci, aby ji studenti udělali? Jaké moderní technologie má smysl do svých hodin pouštět?


  Program je uskutečňován v prezenční formě a je určen pro zkušené pedagogy, kteří mají minimálně pět a více let pedagogické praxe.  Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

  Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.


  Forma: PREZENČNÍ


  Program již proběhl.


  Máte-li zájem se zúčastnit dalšího běhu, je možné se přihlásit jako zájemce: zde V případě vypsání dalšího termínu programu, budete informováni.


  Účast v programu je zdarma.


  V případě dotazů se obracejte na:  Zpětná vazba a reflexe účastníků předchozích běhů:


  „Děkuji za výborný a podnětný seminář. Řadu tipů využiji ve výuce.“


  „Děkuji moc za možnost účasti na programu, který pro mne byl velmi přínosný a z některých témat budu aplikovat poznatky již v novém letním semestru.“


  „Velmi dobrý kurz. Inspirující. Určitě ho doporučím kolegům.“


  „Program překonal mé očekávání a poskytl mi zajímavé podněty.“


  „Ráda jsem se setkala s kolegy z jiných fakult,  pomohly mi postřehy, že se potýkají často s podobnými problémy.  Poslední změna: 25. září 2023 17:24 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: