• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti (kurz pro pokročilé učitele)

  Anotace:

  Učitelé jsou sice neustále mezi lidmi, ale před třídou zpravidla stojí sami. Sami také své hodiny chystají a zpravidla i reflektují. O to důležitější je pak čas od času se potkat s jinými učiteli a v bezpečném, otevřeném a inspirativním prostředí sdílet vlastní zkušenosti, formulovat otázky a načerpávat inspiraci od ostatních. V rámci tohoto půldenního kurzu najdeme odpovědi mimo jiné na tyto otázky: Jak motivovat své studenty? Jak zadat domácí práci, aby ji studenti udělali? Jaké moderní technologie má smysl do svých hodin pouštět? Jak studenty motivovat k aktivitě během hodin?


  Program je uskutečňován v prezenční formě a je určen pro zkušené pedagogy, kteří mají minimálně pět a více let pedagogické praxe.  Forma: prezenční


  Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.


  Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.  Účast v programu není zpoplatněna.


  V případě zájmu o program se zapište: zde


  Poslední změna: 21. červen 2022 14:01 
  Sdílet na: