• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  ABC Learning Design

  ABC nabízí vyučujícím efektivní postup pro tvorbu či úpravu předmětu. Metoda se s úspěchem testuje a využívá v řadě univerzitních studijních programů. Formou hry a spolupráce umožňuje skupině vyučujících vyjasnit si vzájemně hrubou představu o podobě a náplni předmětu a během 90 minut vytvořit vizuální plán pro rozložení poměrů a pořadí online i offline výukových aktivit vhodných a nezbytných pro dosažení výstupů učení předmětu. ABC je zvláště užitečná při koncipování nových předmětů či při úpravě stávajících, v nichž se zvyšuje podíl online a interaktivní smíšené výuky.


  Původní koncept je založen na publikaci Clive Young, Nataša Perović (2016): Rapid and Creative Course Design: As Easy as ABC? Procedia – Social and Behavioral Science.


  Akronym ABC:


  A = Arena, program na podporu výuky na University College London (UCL)


  B = blended learning (od angl. blend = směs, nebo to blend = míchat) - smíšené učení, přístup ke vzdělávání, který kombinuje online výukové materiály a příležitosti pro online interakci s tradičními místními třídními metodami, v různém poměru míchá „tradiční“ prezenční výuku s e-learningem; to bývá zpravidla spojeno s významnějším přesunem aktivit na stranu studujících („převrácená třída“, flipped classroom, kdy v souladu s důkazy o efektivitě učení většinu aktivit vykonávají studující)


  C = Connected Curriculum, koncept postavený na šestici rozměrů či typů učení, které nahlížejí na dělbu aktivit mezi vyučující a studenty a mezi výuku a výzkum, konkrétně pak těchto šest způsobů získávání znalostí a dovedností a tvorby postojů (každý z těchto šesti způsobů učení může být prováděn konvenčně fyzicky nebo prostřednictvím digitálních médií):

  o Získávání, nabývání (acquisition)

  o Prozkoumávání (investigation, inquiry)

  o Diskuse (discussion)

  o Procvičování (practice)

  o Spolupráce (collaboration)

  o Tvorba (production)


  Český překlad kompletní sady poslední verze dokumentů k ABC workshopům pro Vás připravil prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.


  ABC LD storyboard_Czech

  ABC LD tweet and shape_Czech

  ABC_LD action plan_Czech

  ABC_LD additional online activities_Czech

  ABC_LD cards learning types_Czech

  ABC_LD leaflet 2019_Czech

  ABC_LD workshop_Czech


  https://abc-ld.org


  Poslední změna: 24. září 2020 15:15 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: