• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Příprava na zkoušení

  V rámci distančního průběhu zkoušek je nutné klást zvýšený důraz na komunikaci se studenty, a to nejen z hlediska dostatečného předstihu při vypsání termínů, ale také z hlediska způsobu technického zabezpečení zkoušky.


  Před zahájením zkoušky je vhodné provést následující kroky:


  1) stanovit termín a způsob konání zkoušky a včasně informovat studenty;

  2) zkontrolovat technické podmínky před zahájením zkoušky.


  Termín a způsob konání státní zkoušky


  Student se přihlásí na zkoušku v SIS na základě vypsaných termínů zkoušejícím. Je důležité, aby se student přihlašoval na daný termín již s vědomím, že je zkouška distanční a v jakém nástroji bude probíhat. Student musí být také informován, co bude ke zkoušce potřebovat (technické vybavení, internetové připojení apod.).


  Vyučující ve vybraném nástroji vytvoří online schůzku. Při výběru nástroje je nutné dbát také na kapacity a možnosti nástroje, tj. například provést včasné zajištění rezervace tzv. místnosti v Adobe Connect, nebo počet viděných kamer v jeden čas.


  Vyučující zašle přihlašovací link studentům e-mailem na adresy studentů uvedených v SISu a sdělí jim také nezbytné informace o způsobu průběhu konání státní zkoušky (případně přiloží návod k instalaci daného nástroje).


  Pro tuto formu volíme takový počet studentů, který videokonferenční platforma zvládne bez větších technických problému (ideálně 3 – 4 studenty).  Poslední změna: 21. květen 2020 14:47 
  Sdílet na: