• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Zahájení a průběh zkoušení

  Zahájení a průběh zkoušení


  • Do online schůzky se přihlásí zkoušející a zkoušení studenti (viz doporučení zkoušet za přítomnosti alespoň jednoho dalšího studenta).

  • Zkoušející také na začátku zkoušky studenta upozorní na pravidla a podmínky v případě přerušení spojení, které mohou být nastaveny pravidly fakulty.

  • Zkoušející upozorní na základní pravidla komunikace, např. “Když někdo nemluví, vypne si mikrofon.” Nicméně doporučujeme, aby zkoušený student měl z důvodu kontroly zapnutý mikrofon neustále. Nejdříve je zkoušen první student, druhý je pouze přítomen. Po ukončení zkoušení prvního studenta, bude zkoušen druhý student a první student zůstane přítomen. Vyhodnocení proběhne společně, po odzkoušení obou studentů.

  • Zkoušející vyzve zkoušeného studenta, aby si zapnul mikrofon a videokameru.

  • Zkoušející vyzve zkoušeného studenta, aby pomocí své videokamery ukázal své okolí (obkroužení místnosti kamerou, aby byla jistota, že v ní není nikdo jiný, že nemá za počítačem nebo na stole učebnici nebo jiné zařízení atd.).

  • Zkoušející vyzve zkoušeného studenta, aby nasdílel celou obrazovku svého počítače, nikoliv jen jednu aplikaci (ověříte viditelnosti hlavního aplikačního panelu Windows / MacOS / Linux).

  • Zkoušející vyzve zkoušeného studenta, aby vypnul veškeré spuštěné aplikace či aplikace běžící na pozadí kromě aplikace, ve které probíhá zkouška (možná kontrola přes Správce úloh / Task Manager).

  • V případě prokazatelného podvádění ze strany studenta se toto pochybení považuje za disciplinární přestupek.


  Losování otázky:


  • V případě nutnosti losování otázek doporučujeme zachovávat pravidla dle běžných zvyklostí. Losování v tomto případě může provést zkoušející, je však potřebné zajistit jeho nezpochybnitelnost (např. ukázat, že sada otázek je kompletní a losovat před kamerou; losovat elektronickým nástrojem garantovaným fakultou apod.). Losování lze zajistit např. využitím Microsoft Forms.


  Učitel zkouší studenta:


  • učitel ústně klade studentovi otázky, na které student ústně odpovídá;

  • učitel nechá studenta vyplnit test, který si dopředu připraví (např. v Microsoft Forms, Moodle nebo nějakém jiném nástroji) a studentovi na něj během zkoušky nasdílí odkaz v chatu (tím také bude mít zaprotokolovány odpovědi studenta);

  • kombinace obou výše uvedených variant;

  • učitel sleduje, jak student něco koná: např. sleduje rozhovor studenta s pacientem, sleduje provádění nějaké procedury (na simulátoru, na obrazovce), sleduje samostatné řešení příkladů, kazuistiky apod.;

  • po celou dobu učitel kontroluje obrazovku, video a audio zkoušeného studenta.


  Po ukončení zkoušení prvního studenta vyzve učitel ke zkoušce druhého studenta a postup se zopakuje. První student zůstává přítomný na zkoušení druhého studenta. Po ukončení zkoušky jsou studenti informování ústně o výsledku, který bude následně zapsán do SISu.


  Podobným způsobem je možné v některých případech provést praktické zkoušky. Při předvedení praktického výkonu může být pro studenta žádoucí asistence při videokonferenci, např. v případě nutnosti pohybu nebo zachycení detailů při zpracování úkolu.  Poslední změna: 21. květen 2020 14:40 
  Sdílet na: