• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Lektoři

  Lektoři


  RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA


  Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve svém profesním životě měl štěstí na vzrušující témata. Nejprve pracoval na využití rázových vln v medicíně. Později se posunul k podpoře informačních technologií a výuce informatiky na 1. LF UK. Spolu s Martinem Vejražkou vytvořili výukový portál WikiSkripta. V souvislosti přechodem atestací na fakulty se začal zabývat testováním a psychometrií. Společně s ostatními přednášejícími připravili příručku Testování na lékařských fakultách. Zajímá se o historii, paragliding a fotografování.


  MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


  vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téže fakultě posléze absolvoval i doktorské studium v oboru biochemie a patobiochemie. Ve výzkumu se zabývá úlohou volných radikálů a reaktivních forem kyslíku na vzniku některých onemocnění i ve fyziologických procesech. Kromě toho, že vyučuje lékařskou biochemii, se také věnuje elektronické podpoře výuky medicíny. Mimo jiné stál u zrodu WikiSkript, dnes nejnavštěvovanějšího webu pro pregraduální studium medicíny. Mezi jeho koníčky patří společenský tanec a klasická lingvistika. Dovolenou trávil nejraději na horách, absolvoval přechody mnoha velehor; v současnosti ovšem relaxuje spíše s rodinou na chatě a na malé dřevěné plachetnici.


  RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.


  Vystudovala matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tamtéž absolvovala také doktorské studium v oboru pravděpodobnost a matematická statistika. V rámci Fulbright – Masarykova programu působila na University of Washington. Mezi její hlavní vědecké zájmy patří interdisciplinární statistika a obzvláště psychometrie. Od roku 2001 působí na Ústavu informatiky AV ČR, kde se zabývá vývojem modelů pro hodnocení kvality psychologických a znalostních testů. V rámci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy aplikuje pokročilé postupy při analýze didaktických dat. Podílí se také na výuce statistiky a vede psychometrický seminář na MFF UK. Většinu volného času tráví s dětmi, ráda zpívá, mezi její záliby patří sport a turistika.


  Poslední změna: 9. duben 2018 12:23 
  Sdílet na: