• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Testování ve vysokoškolské výuce I. Testování ve vysokoškolské výuce II.

  Nedílnou součástí vysokoškolské výuky je i hodnocení znalostí studentů. To se provádí různými způsoby, od ústního zkoušení přes písemné testování až po rozličné formy praktického zkoušení. Testy často slouží pro ověření, zda student dosáhl znalostí a dovedností potřebných pro pokračování ve výuce nebo pro výkon povolání. Mohou také poskytovat cennou zpětnou vazbu učitelům i studentům a stávají se pak podkladem pro řízení výuky a pro její soustavné zkvalitňování.

  První cyklus webinářů se věnuje některým obecným pohledům na ověřování znalostí ve vysokoškolské výuce a zejména pak písemnému testování, popřípadě zkoušení pomocí počítače. Druhý cyklus je věnován správné praxi při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách s vyzkoušením vybraných metod a postupů.


  Testování ve vysokoškolské výuce I.

  Anotace

  Účastníci cyklu tří webinářů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout a vytvořit kvalitní testové úlohy, jejichž cílem je měřit znalosti a dovedností objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů. Webináře se dotknou všech kroků tzv. testového cyklu od plánování, přes tvorbu a oponování úloh, nastavení a standardizaci klasifikačních mezí, administraci testu, jeho vyhodnocení, až po položkovou analýzu a analýzu testu. Důraz je kladen na to, aby účastníci mohli většinu technik okamžitě začít využívat ve své pedagogické praxi.
  Téma

  DISTANČNÍ FORMA (ZOOM)

  Termíny

  Čas

  I. Kvalitní testová úloha

  15. 03. 2022

  15:00 - 16:30

  II. Od jedné úlohy k testu

  22. 03. 2022

  15:00 - 16:30

  III. Analýza testu prakticky

  29. 03. 2022

  15:00 - 16:30


  Forma: DISTANČNÍ - ZOOM

  Lektoři: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


  Registrace byla ukončena. V případě zájmu o program se zapište: ZDE


  Účast v programu je zdarma.


  Testování ve vysokoškolské výuce II.

  Anotace

  Trojice webinářů Testování ve vysokoškolské výuce II. volně navazuje na základní program Testování ve vysokoškolské výuce I., jehož předchozí absolvování je výhodou nikoliv podmínkou k účasti. Účastníci budou podrobněji seznámeni se správnou praxí při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách. Rovněž si vyzkouší vybrané metody a postupy. Podrobněji bude věnována pozornost metodám a nástrojům pro testování v malých skupinách, a to včetně formativního hodnocení. S využitím kazuistik budou probrány otázky týkající se bezpečnosti sumativních testů, typických slabých míst a možností jejich ošetření.
  Téma

  DISTANČNÍ FORMA (ZOOM)

  Termíny

  Čas

  I. Testování v malých skupinách a formativní testování

  21. 04. 2022

  16:00 - 17:30

  II. Bezpečnost testování - kazuistiky

  28. 04. 2022

  16:00 - 17:30

  III. Testový cyklus a položkové bankovnictví

  05. 05. 2022

  16:00 - 17:30


  Forma: DISTANČNÍ - ZOOM (odkaz bude zaslán zaregistrovaným účastníkům)

  Lektoři: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


  PROGRAM BYL ZRUŠEN.


  V případě zájmu o program se lze přihlásit ZDE

  Lektoři:

  RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

  Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve svém profesním životě měl štěstí na vzrušující témata. Nejprve pracoval na využití rázových vln v medicíně. Později se posunul k podpoře informačních technologií a výuce informatiky na 1. LF UK. Spolu s Martinem Vejražkou vytvořili výukový portál WikiSkripta. V souvislosti s přechodem atestací na fakulty se začal zabývat testováním a psychometrií. Společně s ostatními přednášejícími připravili příručku Testování na lékařských fakultách. Zajímá se o historii, paragliding a fotografování.


  MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

  Vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téže fakultě posléze absolvoval i doktorské studium v oboru biochemie a patobiochemie. Ve výzkumu se zabývá úlohou volných radikálů a reaktivních forem kyslíku na vzniku některých onemocnění i ve fyziologických procesech. Kromě toho, že vyučuje lékařskou biochemii, se také věnuje elektronické podpoře výuky medicíny. Mimo jiné stál u zrodu WikiSkript, dnes nejnavštěvovanějšího webu pro pregraduální studium medicíny. Mezi jeho koníčky patří společenský tanec a klasická lingvistika. Dovolenou trávil nejraději na horách, absolvoval přechody mnoha velehor; v současnosti ovšem relaxuje spíše s rodinou na chatě a na malé dřevěné plachetnici.


  Poslední změna: 19. duben 2022 09:01 
  Sdílet na: