• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Testování ve vysokoškolské výuce 1 Testování ve vysokoškolské výuce 2

  Nedílnou součástí vysokoškolské výuky je i hodnocení znalostí studentů. To se provádí různými způsoby, od ústního zkoušení přes písemné testování až po rozličné formy praktického zkoušení. Testy často slouží pro ověření, zda student dosáhl znalostí a dovedností potřebných pro pokračování ve výuce nebo pro výkon povolání. Mohou také poskytovat cennou zpětnou vazbu učitelům i studentům a stávají se pak podkladem pro řízení výuky a pro její soustavné zkvalitňování.

  První cyklus webinářů se věnuje některým obecným pohledům na ověřování znalostí ve vysokoškolské výuce a zejména pak písemnému testování, popřípadě zkoušení pomocí počítače.

  Druhý cyklus je věnován správné praxi při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách s vyzkoušením vybraných metod a postupů.


  Lektoři


  RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

  Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve svém profesním životě měl štěstí na vzrušující témata. Nejprve pracoval na využití rázových vln v medicíně. Později se posunul k podpoře informačních technologií a výuce informatiky na 1. LF UK. Spolu s Martinem Vejražkou vytvořili výukový portál WikiSkripta. V souvislosti s přechodem atestací na fakulty se začal zabývat testováním a psychometrií. Společně s ostatními přednášejícími připravili příručku Testování na lékařských fakultách. Zajímá se o historii, paragliding a fotografování.  MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

  Vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téže fakultě posléze absolvoval i doktorské studium v oboru biochemie a patobiochemie. Ve výzkumu se zabývá úlohou volných radikálů a reaktivních forem kyslíku na vzniku některých onemocnění i ve fyziologických procesech. Kromě toho, že vyučuje lékařskou biochemii, se také věnuje elektronické podpoře výuky medicíny. Mimo jiné stál u zrodu WikiSkript, dnes nejnavštěvovanějšího webu pro pregraduální studium medicíny. Mezi jeho koníčky patří společenský tanec a klasická lingvistika. Dovolenou trávil nejraději na horách, absolvoval přechody mnoha velehor; v současnosti ovšem relaxuje spíše s rodinou na chatě a na malé dřevěné plachetnici.  Testování ve vysokoškolské výuce 1

  Anotace

  Účastníci cyklu tří webinářů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout a vytvořit kvalitní testové úlohy, jejichž cílem je měřit znalosti a dovedností objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů. Workshopy se dotknou všech kroků tzv. testového cyklu od plánování, přes tvorbu a oponování úloh, nastavení a standardizaci klasifikačních mezí, administraci testu, jeho vyhodnocení, až po položkovou analýzu a analýzu testu. Důraz se klade na to, aby účastníci workshopů mohli většinu technik okamžitě začít využívat ve své pedagogické praxi.


  I. Kvalitní testová úloha

  II. Od jedné úlohy k testu

  III. Analýza testu prakticky


  Lektoři: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


  V případě dalšího zájmu o tento či jiný workshop nás neváhejte kontaktovat na cczv@ruk.cuni.cz.
  Testování ve vysokoškolské výuce 2

  Anotace

  Trojice webinářů Testování ve vysokoškolské výuce 2 navazuje na základní program Testování ve vysokoškolské výuce 1. Účastníci se podrobněji seznámí se správnou praxí při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách a vyzkouší si vybrané metody a postupy. Podrobněji se budeme zabývat metodami a nástroji pro testování v malých skupinách, a to včetně formativního hodnocení. S využitím kazuistik probereme otázky týkající se bezpečnosti sumativních testů, typická slabá místa a možnosti jejich ošetření.


  I. setkání – Testování v malých skupinách a formativní testování

  II. setkání – Bezpečnost testování - kazuistiky

  III. setkání – Testový cyklus a položkové bankovnictví


  Lektoři: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


  V případě dalšího zájmu o tento či jiný workshop nás neváhejte kontaktovat na cczv@ruk.cuni.cz.

  Poslední změna: 25. květen 2021 20:00 
  Sdílet na: