• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Testování ve vysokoškolské výuce

  Nedílnou součástí vysokoškolské výuky je i hodnocení znalostí studentů. To se provádí různými způsoby, od ústního zkoušení přes písemné testování až po rozličné formy praktického zkoušení. Testy často slouží pro ověření, zda student dosáhl znalostí a dovedností potřebných pro pokračování ve výuce nebo pro výkon povolání. Mohou také poskytovat cennou zpětnou vazbu učitelům i studentům a stávají se pak podkladem pro řízení výuky a pro její soustavné zkvalitňování.


  Testování ve vysokoškolské výuce I.

  Anotace

  Účastníci cyklu tří webinářů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout a vytvořit kvalitní testové úlohy, jejichž cílem je měřit znalosti a dovedností objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů. Webináře se dotknou všech kroků tzv. testového cyklu od plánování, přes tvorbu a oponování úloh, nastavení a standardizaci klasifikačních mezí, administraci testu, jeho vyhodnocení, až po položkovou analýzu a analýzu testu. Důraz je kladen na to, aby účastníci mohli většinu technik okamžitě začít využívat ve své pedagogické praxi.


  Lektoři:

  RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

  Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve svém profesním životě měl štěstí na vzrušující témata. Nejprve pracoval na využití rázových vln v medicíně. Později se posunul k podpoře informačních technologií a výuce informatiky na 1. LF UK. Spolu s Martinem Vejražkou vytvořili výukový portál WikiSkripta. V souvislosti s přechodem atestací na fakulty se začal zabývat testováním a psychometrií. Společně s ostatními přednášejícími připravili příručku Testování na lékařských fakultách. Zajímá se o historii, paragliding a fotografování.


  MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

  Vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téže fakultě posléze absolvoval i doktorské studium v oboru biochemie a patobiochemie. Ve výzkumu se zabývá úlohou volných radikálů a reaktivních forem kyslíku na vzniku některých onemocnění i ve fyziologických procesech. Kromě toho, že vyučuje lékařskou biochemii, se také věnuje elektronické podpoře výuky medicíny. Mimo jiné stál u zrodu WikiSkript, dnes nejnavštěvovanějšího webu pro pregraduální studium medicíny. Mezi jeho koníčky patří společenský tanec a klasická lingvistika. Dovolenou trávil nejraději na horách, absolvoval přechody mnoha velehor; v současnosti ovšem relaxuje spíše s rodinou na chatě a na malé dřevěné plachetnici.


  Lektoři programu vydali na začátku roku 2022 publikaci Testování a hodnocení studentů na UK, která je přístupná v open access režimu viz https://karolinum.cz/autori/stuka-cestmir-7826  TERMÍN

  ČAS

  TÉMA SETKÁNÍ

  15:00 - 16:30

  I. Kvalitní testová úloha

  15:00 - 16:30

  II. Od jedné úlohy k testu

  15:00 - 16:30

  III. Analýza testu prakticky


  Forma: DISTANČNÍ - ZOOM

  Registrace byla ukončena. Program proběhl.


  V případě dotazů či zájmu o program se obracejte na:


  Účast v programu je zdarma.  Poslední změna: 18. září 2023 09:12 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: