• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Workshop-Testování ve vysokoškolské výuce


  Nedílnou součástí vysokoškolské výuky je i hodnocení znalostí studentů. To se provádí různými způsoby, od ústního zkoušení přes písemné testování až po rozličné formy praktického zkoušení. Trojice workshopů se věnuje některým obecným pohledům na ověřování znalostí ve vysokoškolské výuce a zejména pak písemnému testování, popřípadě zkoušení pomocí počítače.


  Testy často slouží pro ověření, zda student dosáhl znalostí a dovedností potřebných pro pokračování ve výuce nebo pro výkon povolání. Mohou také poskytovat cennou zpětnou vazbu učitelům i studentům a stávají se pak podkladem pro řízení výuky a pro její soustavné zkvalitňování. Čím větší je dopad výsledků testu na další osud studenta nebo na změny ve výuce, tím více je potřeba, aby testy byly kvalitní – aby měřily znalosti a dovednosti objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně.


  Účastníci workshopů se seznámí s technikami, které pomáhají takové testy navrhnout a vytvořit pro ně kvalitní testové úlohy. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů. Workshopy se dotknou všech kroků tzv. testového cyklu od plánování, přes tvorbu a oponování úloh, nastavení a standardizaci klasifikačních mezí, administraci testu, jeho vyhodnocení, až po položkovou analýzu a analýzu testu. Důraz se klade na to, aby účastníci workshopů mohli většinu technik okamžitě začít využívat ve své pedagogické praxi.  I. Kvalitní testová úloha (14. 10. 2020, distančně)

  II. Od jedné úlohy k testu (4. 11. 2020, distančně)

  III. Analýza testu prakticky (18. 11. 2020, distančně)


  Lektoři: Čestmír Štuka, Patrícia Martinková, Martin Vejražka


  Čas: 16:00 - 16:45 hod.

  Místnost: Link bude zaslán po přihlášení…


  Účast je zdarma.


  První dva workshopy již proběhly. Pokud máte zájem se i přesto přihlásit, prosím, kontaktujte .  Poslední změna: 19. listopad 2020 15:30 
  Sdílet na: