• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Workshop-Testování ve vysokoškolské výuce


  Nedílnou součástí vysokoškolské výuky je i hodnocení znalostí studentů. To se provádí různými způsoby, od ústního zkoušení přes písemné testování až po rozličné formy praktického zkoušení. Trojice workshopů se věnuje některým obecným pohledům na ověřování znalostí ve vysokoškolské výuce a zejména pak písemnému testování, popřípadě zkoušení pomocí počítače.


  Testy často slouží pro ověření, zda student dosáhl znalostí a dovedností potřebných pro pokračování ve výuce nebo pro výkon povolání. Mohou také poskytovat cennou zpětnou vazbu učitelům i studentům a stávají se pak podkladem pro řízení výuky a pro její soustavné zkvalitňování. Čím větší je dopad výsledků testu na další osud studenta nebo na změny ve výuce, tím více je potřeba, aby testy byly kvalitní – aby měřily znalosti a dovednosti objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně.


  Účastníci workshopů se seznámí s technikami, které pomáhají takové testy navrhnout a vytvořit pro ně kvalitní testové úlohy. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů. Workshopy se dotknou všech kroků tzv. testového cyklu od plánování, přes tvorbu a oponování úloh, nastavení a standardizaci klasifikačních mezí, administraci testu, jeho vyhodnocení, až po položkovou analýzu a analýzu testu. Důraz se klade na to, aby účastníci workshopů mohli většinu technik okamžitě začít využívat ve své pedagogické praxi.


  Pro získání osvědčení je nutné absolvovat všechny tři workshopy v plném rozsahu.


  I. Kvalitní testová úloha

  II. Od jedné úlohy k testu

  III. Analýza testu prakticky


  Lektoři: Čestmír Štuka, Patrícia Martinková, Martin Vejražka


  V případě dotazů kontaktujte nebo


  Účast zdarma.


  Poslední změna: 26. únor 2020 08:02 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám