• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Testování ve vysokoškolské výuce I. Testování ve vysokoškolské výuce II.

  Nedílnou součástí vysokoškolské výuky je i hodnocení znalostí studentů. To se provádí různými způsoby, od ústního zkoušení přes písemné testování až po rozličné formy praktického zkoušení. Testy často slouží pro ověření, zda student dosáhl znalostí a dovedností potřebných pro pokračování ve výuce nebo pro výkon povolání. Mohou také poskytovat cennou zpětnou vazbu učitelům i studentům a stávají se pak podkladem pro řízení výuky a pro její soustavné zkvalitňování.

  První cyklus webinářů se věnuje některým obecným pohledům na ověřování znalostí ve vysokoškolské výuce a zejména pak písemnému testování, popřípadě zkoušení pomocí počítače.

  Druhý cyklus je věnován správné praxi při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách s vyzkoušením vybraných metod a postupů.


  Lektoři


  RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

  Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve svém profesním životě měl štěstí na vzrušující témata. Nejprve pracoval na využití rázových vln v medicíně. Později se posunul k podpoře informačních technologií a výuce informatiky na 1. LF UK. Spolu s Martinem Vejražkou vytvořili výukový portál WikiSkripta. V souvislosti s přechodem atestací na fakulty se začal zabývat testováním a psychometrií. Společně s ostatními přednášejícími připravili příručku Testování na lékařských fakultách. Zajímá se o historii, paragliding a fotografování.


  MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

  Vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téže fakultě posléze absolvoval i doktorské studium v oboru biochemie a patobiochemie. Ve výzkumu se zabývá úlohou volných radikálů a reaktivních forem kyslíku na vzniku některých onemocnění i ve fyziologických procesech. Kromě toho, že vyučuje lékařskou biochemii, se také věnuje elektronické podpoře výuky medicíny. Mimo jiné stál u zrodu WikiSkript, dnes nejnavštěvovanějšího webu pro pregraduální studium medicíny. Mezi jeho koníčky patří společenský tanec a klasická lingvistika. Dovolenou trávil nejraději na horách, absolvoval přechody mnoha velehor; v současnosti ovšem relaxuje spíše s rodinou na chatě a na malé dřevěné plachetnici.  Testování ve vysokoškolské výuce I. (distančně, prezenčně)

  Anotace

  Účastníci cyklu tří webinářů/setkání se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout a vytvořit kvalitní testové úlohy, jejichž cílem je měřit znalosti a dovedností objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů. Workshopy se dotknou všech kroků tzv. testového cyklu od plánování, přes tvorbu a oponování úloh, nastavení a standardizaci klasifikačních mezí, administraci testu, jeho vyhodnocení, až po položkovou analýzu a analýzu testu. Důraz je kladen na to, aby účastníci workshopů mohli většinu technik okamžitě začít využívat ve své pedagogické praxi.


  Program bude uskutečněn v září 2021 distančně (ZOOM) - JIŽ PROBĚHLO, v listopadu 2021 prezenčně (Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1). V případě nepříznivé epidemiologické situace změny vyhrazeny. Děkujeme za pochopení.  Setkání

  DISTANČNÍ FORMA

  PREZENČNÍ FORMA

  Termíny

  Čas

  Termíny

  Čas

  I. Kvalitní testová úloha

  07. 09. 21

  15:00 - 16:30

  04. 11. 21

  16:00 - 17:30

  II. Od jedné úlohy k testu

  14. 09. 21

  15:00 - 16:30

  11. 11. 21

  16:00 - 17:30

  III. Analýza testu prakticky

  21. 09. 21

  15:00 - 16:30

  18. 11. 21

  16:00 - 17:30


  Lektoři: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


  Registrace:

  • prezenční forma zde

  Místo: Zelená posluchárna (místnost č. 141), Celetná 20, Praha 1

  Čas: 16:00 - 17:30 hod.


  Účast v programu je zdarma.


  Testování ve vysokoškolské výuce II. (distančně, prezenčně)

  Anotace

  Trojice webinářů/setkání Testování ve vysokoškolské výuce II. navazuje na základní program Testování ve vysokoškolské výuce I. Účastníci budou podrobněji seznámeni se správnou praxí při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách. Rovněž si vyzkouší vybrané metody a postupy. Podrobněji bude věnována pozornost metodám a nástrojům pro testování v malých skupinách, a to včetně formativního hodnocení. S využitím kazuistik budou probrány otázky týkající se bezpečnosti sumativních testů, typických slabých míst a možností jejich ošetření.


  Program bude uskutečněn v říjnu 2021 distančně (ZOOM), v prosinci 2021 prezenčně (Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1). V případě nepříznivé epidemiologické situace změny vyhrazeny. Děkujeme za pochopení.  Setkání

  DISTANČNÍ FORMA

  PREZENČNÍ FORMA

  Termíny

  Čas

  Termíny

  Čas

  I. Testování v malých skupinách a formativní testování

  05. 10. 21

  15:00 - 16:30

  02. 12. 21

  16:00 - 17:30

  II. Bezpečnost testování - kazuistiky

  12. 10. 21

  15:00 - 16:30

  09. 12. 21

  16:00 - 17:30

  III. Testový cyklus a položkové bankovnictví

  19. 10. 21

  15:00 - 16:30

  16. 12. 21

  16:00 - 17:30


  Lektoři: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


  Registrace:

  • distanční forma zde

  • prezenční forma zde


  Účast v programu je zdarma.


  Poslední změna: 23. září 2021 15:00 
  Sdílet na: