• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Práce se zpětnou vazbou od studujících

  Interaktivní workshop seznamuje účastníky s možnostmi využití zpětné vazby od studujících pro zdokonalování vlastních pedagogických schopností. Vychází přitom z předpokladu, že i. efektivní sebezdokonalování vyžaduje nejen opakovanou činnost, ale i systematickou reflexi; a ii. zpětná vazba od studujících může výrazně pomoci při vyhodnocování dosavadních postupů. V rámci workshopu si účastníci v praxi vyzkouší ověřené nástroje a postupy pro efektivní získávání zpětné vazby od studujících (dotazníky sledující kritéria významná pro úspěšné vyučování, zpětnovazební skupinová setkání...). Workshop zahrnuje kreativní část, v níž účastníci společně vytvoří návrh zpětnovazebního dotazníku, který bude sledovat vnímanou úroveň osvojení kompetencí identifikovaných v Rámci pro efektivní výuku na Univerzitě Karlově.


  Výsledky učení:

  • Účastníci znají příklady zpětnovazebních dotazníků sledujících kritéria významná pro úspěšné vyučování a jsou schopni je efektivně využívat pro zdokonalování své výuky.

  • Účastníci znají a jsou schopni efektivně využívat další nástroje pro získávání zpětné vazby od studujících (skupinové diskuse, exit tickets...).

  • Účastníci formulují příklady otázek zjišťujících vnímanou úroveň osvojení kompetencí identifikovaných v Rámci pro efektivní výuku na Univerzitě Karlově.


  Kompetence rozvíjené v programu:

  Kurz rozvíjí kompetence spadající do pilíře 3 (zpětná vazba a hodnocení) a do pilíře 4 (reflexe výuky a profesní rozvoj vyučujících) Rámce pro efektivní výuku na UK. Především se soustředí na následující kompetenci spadající do pilíře 4:

  • Vyučující pomocí hodnocení a průběžné reflexe svou výuku neustále zlepšuje.


  Lektor: Mgr. Matěj Král, Ph.D.

  V současnosti působí jako oborový didaktik na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a na Katedře učitelství HTF UK. Má dlouhodobé a pestré zkušenosti s výukou na střední a vysoké škole. Práci se zpětnou vazbou od studujících systematicky využívá při zdokonalování vlastních pedagogických schopností a při vzdělávání budoucích pedagogů. V letech 2016-2018 působil jako koordinátor vyhodnocování kvality výuky na North Carolina State University European Center in Prague.


  Termín: Program proběhl


  Mám zájem o program!

  Přihlaste se jako zájemce o účast v programu a bude Vám zaslána zpráva, pakliže bude vypsán nový termín programu.


  Účast v programu je zdarma.


  Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat na adrese:  Poslední změna: 24. duben 2024 13:53 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: