• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Kooperativní učení

  Kooperativní učení je přístup založený na přirozené interakci mezi lidmi, při kterém studenti spolupracují na řešení problémů a tím zlepšují nejen své znalosti, ale také sociální dovednosti. Studenti jsou povzbuzováni k tomu, aby si rozdělili role, plánovali práci, rozdělovali si dílčí úkoly, vzájemně se podporovali, řešili konflikty, spojovali dílčí výsledky do celku, hodnotili přínos jednotlivých členů atd. Bohužel tento přístup stále není běžně využíván ve výuce, i když různé formy spolupráce jsou běžně používány mimo školu, zejména v zaměstnání. Lidé pracují ve dvojicích, v malých nebo větších týmech, setkávají se na velkých společenských událostech a využívají různé sociální vazby k plnění své práce. Měli bychom mít na paměti, že školní prostředí se v tomto neliší a spolupráce mezi studenty by měla být základem pro výměnu znalostí a zkušeností. Díky kooperativnímu učení výrazně zlepšujeme aktivní účast ve výuce a pomáháme našim studentům rozvíjet jejich klíčové kompetence.


  Během workshopu se pokusíme odpovědět na následující otázky:

  • Co je kooperativní učení? Jaké jsou jeho základní prvky?

  • Jak naplánovat kooperativní učení?

  • Jaké jsou nejčastěji používané struktury kooperativního učení?

  • Jak vytvořit skupiny?


  Pokud vás kooperativní učení zaujalo a rádi byste se dozvěděli více detailů, rádi vám ukážeme způsoby, jak jej začlenit do vaší výuky.


  Výsledky učení:

  • Účastníci definují základní principy kooperativního učení a dokážou tyto principy aplikovat k reflexi a vylepšení vlastní výuky.

  • Účastníci analyzují jak pozitivní, tak negativní dopady začlenění kooperativního učení do výuky.

  • Účastníci popisují základní struktury kooperativního učení a dokážou je zvolit tak, aby co nejlépe přispívaly k dosažení očekávaných výsledků učení.

  • Účastníci umí identifikovat běžné chyby, kterých se vyučující dopouštějí při navrhování aktivit kooperativního učení.

  • Účastníci rozlišují mezi nižšími a vyššími kognitivními procesy a umí tyto poznatky začlenit do návrhu a implementace aktivit kooperativního učení ve své výuce.


  Kompetence rozvíjené v programu:

  Kurz rozvíjí kompetence spadající do pilíře 1 (Plánování a příprava výuky) a do pilíře 2 (Vedení výuky) Rámce pro efektivní výuku na UK. Především se soustředí na následující kompetence:

  • (Pilíř 1) Vyučující volí výukové strategie, které přispívají k dosažení očekávaných výsledků učení, a přizpůsobuje je potřebám studujících.

  • (Pilíř 2) Vyučující používá různé strategie, které podporují aktivní učení.

  • (Pilíř 2) Vyučující vede studující k přijímání odpovědnosti za vlastní učení.


  Lektor: Mgr. Bartłomiej Wróblewski

  Absolvoval Kazimierz Wielki University (Bydgoszcz, Polsko), kde získal magisterský titul v oboru anglická filologie a postgraduální titul v pedagogice. V současné době pracuje jako koordinátor rozvoje pedagogických dovedností na Univerzitě Karlově. Účastnil se mnoha mezinárodních kurzů zaměřených na rozvoj pedagogických dovedností, například "Metodika výuky a rozvoj anglického jazyka" v Bournemouthu, Anglie, "Používání inovativních ICT nástrojů při přechodu na online výuku" ve Vilniusu, Litva, nebo "Koučování a mentoring na podporu učitelů" v Barceloně, Španělsko. Je zapojen do různých didaktických projektů, jejichž cílem je zlepšení kvality akademické výuky. Jelikož je také učitelem hry na klavír, tráví svůj volný čas hudbou se svými přáteli.


  Kdy: Program proběhl


  Mám zájem o účast! Přihlaste se jako zájemce o účast v programu a bude Vám zaslána zpráva, pakliže bude vypsán nový termín programu.


  Účast v programu je zdarma.


  Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat na adrese:  Poslední změna: 26. duben 2024 10:49 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: