• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Kooperativní učení

  Anotace

  Kooperativní učení je přístup založený na přirozené interakci mezi lidmi, při kterém studenti spolupracují na řešení problémů a tím zlepšují nejen své znalosti, ale také sociální dovednosti. Studenti jsou povzbuzováni k tomu, aby si rozdělili role, plánovali práci, rozdělovali si dílčí úkoly, vzájemně se podporovali, řešili konflikty, spojovali dílčí výsledky do celku, hodnotili přínos jednotlivých členů atd. Bohužel tento přístup stále není běžně využíván ve výuce, i když různé formy spolupráce jsou běžně používány mimo školu, zejména v zaměstnání. Lidé pracují ve dvojicích, v malých nebo větších týmech, setkávají se na velkých společenských událostech a využívají různé sociální vazby k plnění své práce. Měli bychom mít na paměti, že školní prostředí se v tomto neliší a spolupráce mezi studenty by měla být základem pro výměnu znalostí a zkušeností. Díky kooperativnímu učení výrazně zlepšujeme aktivní účast ve výuce a pomáháme našim studentům rozvíjet jejich klíčové kompetence.


  Během workshopu se pokusíme odpovědět na následující otázky:

  • Co je kooperativní učení? Jaké jsou jeho základní prvky?

  • Jak naplánovat kooperativní učení?

  • Jaké jsou nejčastěji používané struktury kooperativního učení?

  • Jak vytvořit skupiny?


  Pokud vás kooperativní učení zaujalo a rádi byste se dozvěděli více detailů, rádi vám ukážeme způsoby, jak jej začlenit do vaší výuky.


  Lektor: Mgr. Bartłomiej Wróblewski

  Absolvoval Kazimierz Wielki University (Bydgoszcz, Polsko), kde získal magisterský titul v oboru anglická filologie a postgraduální titul v pedagogice. V současné době pracuje jako koordinátor rozvoje pedagogických dovedností na Univerzitě Karlově. Účastnil se mnoha mezinárodních kurzů zaměřených na rozvoj pedagogických dovedností, například "Metodika výuky a rozvoj anglického jazyka" v Bournemouthu, Anglie, "Používání inovativních ICT nástrojů při přechodu na online výuku" ve Vilniusu, Litva, nebo "Koučování a mentoring na podporu učitelů" v Barceloně, Španělsko. Je zapojen do různých didaktických projektů, jejichž cílem je zlepšení kvality akademické výuky. Jelikož je také učitelem hry na klavír, tráví svůj volný čas hudbou se svými přáteli.


  Kdy?

  Program již proběhl.


  V případě zájmu o účast je možné se přihlásit jako zájemce: zde. O vypsání dalšího termínu programu, budete následně informováni.


  Účast v programu je zdarma.


  Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat na adrese:  Poslední změna: 18. listopad 2023 21:14 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: