• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Školení MS Excel

  Microsoft Excel – kancelářská práce


  Forma: online

  Kapacita: 20 lidí

  Lektor: Tomáš Sobotka


  Obsah:

  Opakování základů

  • Zadávání čísel, kalendářního data a času

  • Formát čísel

  • Opakování tvorby vzorců

  • Nabídka Vložit jinak, Najít a nahradit


  Relativní a absolutní adresace

  • Kopírování vzorců relativně (buňky bez znaku dolaru)

  • Kopírování vzorců absolutně (buňky se znakem dolaru)


  Automatické vyplňování řadami údajů

  • Vyplnění sloupce číselnou řadou

  • Vyplnění sloupce datumovou řadou

  • (Dynamické doplňování)


  Další funkce

  • Vyhledávací funkce SVYHLEDAT

  • Logická funkce KDYŽ

  • Funkce pro zaokrouhlování ZAOKROUHLIT, ROUNDUP, ROUNDDOWN

  • Textové funkce ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, DÉLKA


  Slučování a rozdělování sloupců

  • Rozdělení sloupce na více sloupců pomocí nástroje Text do sloupců

  • Funkce CONCAT a operátor &

  • Funkce TEXTJOIN

  • Funkce Dynamické doplňování


  Podmíněné formátování

  • Formátování při splnění nastavených kritérií

  • Datové čáry


  Práce se seznamem dat

  • Nástroj Odebrat duplicity

  • Rozšířené možnosti řazení a filtrování dat

  • Filtry textu, filtry čísel, filtry kalendářních dat

  • Filtrování a řazení podle formátu


  Úvod do kontingenčních tabulek

  • Definice, vytvoření, rozložení


  Základy vytváření grafů

  • Vytvoření grafu

  • Úprava grafu

  • Změna vstupních zdrojových dat


  Používání komentářů

  • Vkládání, odstranění, zobrazení komentářů a poznámek  Microsoft Excel – pro pokročilé


  Termíny:

  04. 04. – 05. 04. 2024, čas: 9.00–15.00 hod.


  Registrace


  Forma: online

  Kapacita: 20 lidí

  Lektor: Tomáš Sobotka


  Obsah:

  Vyhledávací funkce

  • Funkce SVYHLEDAT, VVYHLEDAT

  • Funkce INDEX, POZVYHLEDAT

  • Funkce XLOOKUP (Excel 365)


  Propojení externích dat

  • Načítání dat z externích tabulek

  • Načítání dat z více listů

  • Načítání dat ze složky

  • Načítání dat z webu

  • Relace 1:N


  Automatizace kontingenčních tabulek

  • Nastavení zdroje dat

  • Tvorba kontingenčních tabulek

  • Propojení více kontingenčních tabulek na jeden filtr

  • Vzorce v kontingenčních tabulkách

  • Kontingenční grafy


  Záznam makra

  • Nahrávání maker

  • Automatizace postupů


  Poslední změna: 22. březen 2024 10:01 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: