• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Školení MS Excel

  Microsoft Excel– kancelářská práce


  Termíny:

  13.4. – 14.4. 2023, čas: 9.00 – 14.30 hod., registrace: zde

  11.5. – 15.5. 2023, čas: 9.00 – 14.30 hod., registrace: zde

  19.6. – 20.6. 2023, čas: 9.00 – 15.00 hod., registrace: zde


  Forma: online

  Kapacita: 20 lidí

  Lektor: Tomáš Sobotka


  Obsah:

  Opakování základů

  • Zadávání čísel, kalendářního data a času

  • Formát čísel

  • Opakování tvorby vzorců

  • Nabídka Vložit jinak, Najít a nahradit


  Relativní a absolutní adresace

  • Kopírování vzorců relativně (buňky bez znaku dolaru)

  • Kopírování vzorců absolutně (buňky se znakem dolaru)


  Automatické vyplňování řadami údajů

  • Vyplnění sloupce číselnou řadou

  • Vyplnění sloupce datumovou řadou

  • (Dynamické doplňování)


  Další funkce

  • Vyhledávací funkce SVYHLEDAT

  • Logická funkce KDYŽ

  • Funkce pro zaokrouhlování ZAOKROUHLIT, ROUNDUP, ROUNDDOWN

  • Textové funkce ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, DÉLKA


  Slučování a rozdělování sloupců

  • Rozdělení sloupce na více sloupců pomocí nástroje Text do sloupců

  • Funkce CONCAT a operátor &

  • Funkce TEXTJOIN

  • Funkce Dynamické doplňování


  Podmíněné formátování

  • Formátování při splnění nastavených kritérií

  • Datové čáry


  Práce se seznamem dat

  • Nástroj Odebrat duplicity

  • Rozšířené možnosti řazení a filtrování dat

  • Filtry textu, filtry čísel, filtry kalendářních dat

  • Filtrování a řazení podle formátu


  Úvod do kontingenčních tabulek

  • Definice, vytvoření, rozložení


  Základy vytváření grafů

  • Vytvoření grafu

  • Úprava grafu

  • Změna vstupních zdrojových dat


  Používání komentářů

  • Vkládání, odstranění, zobrazení komentářů a poznámek
  Poslední změna: 27. březen 2023 12:52 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: